Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Den Eritreiske Kvinneunion

Eritreisk Kvinneunion ble stiftet i 1979 innen EPLF (Eritrean People’s Liberation Front) for å mobilisere kvinner til politisk deltakelse i frigjøringskrigen. I 1992 besluttet Eritreisk Kvinneunion å skille lag med EPLF for å kunne stå friere gjennom å ikke være knyttet til et bestemt politisk parti. Samtidig er unionen avhengig av nettopp EPLF for å få gjennomført sin politikk, siden det i praksis ikke finnes andre politiske alternativer. Men Eritreisk Kvinneunion er åpen for alle kvinner uansett politisk standpunkt eller religiøs overbevisning, og organisasjonen har forgreininger langt ute på landsbygda.

Eritreisk Kvinneunion har også små organisasjoner spredd over mange land. Her i Norge er det to lokallag, ett i Oslo og ett i Stavanger. Sakene de jobber med, påvirkes naturlig av det unionen jobber med i Eritrea, men Eritreisk Kvinneunion tar også opp saker som vedrører eritreiske kvinner bosatt her i Norge.

Organisasjonen opplyser for eksempel rettsvesenet om eritreisk kultur i forbindelse med skilsmisseforhandlinger, de informerer medlemmer og eritreiske kvinner i Norge om trygderettigheter og pensjonsordninger, sykelønn og utdanning. Organisasjonen har arbeidet mye med kjønnslemlestelse og har hatt eritreiske menn med seg i dette arbeidet. De har også drevet påvirkningsarbeid når eritreiske statsledere har besøkt Norge.

Organisasjonen ledes av Sara Kahsay. Sara kom til Norge som flyktning i en alder av 19 år. Under frigjøringskrigen i Eritrea var hun engasjert i en ungdomspolitisk undergrunnsbevegelse som var delt inn i forskjellige grupper. Da Saras gruppe ble oppdaget måtte hun flykte på dagen ut av landet.