Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Krever betingelser for bistandspenger

Marren Akatsa-Bukachi

Leder av ugandisk kvinneorganisasjon oppfordrer norske myndigheter til å stille krav om likestilling når de gir ut bistandspenger.

10.02.2017 Av: Marianne Holden

Marren Akatsa-Bukachi, leder av kvinnenettverket for Eastern Africa Sub-regional Support Initative (EASSI) i Uganda, var tilstede på Kontaktkonferansen i Oslo forrige uke.

Kontaktkonferansen ble arrangert 8. februar med tema kvinners mulighet til deltakelse i arbeidslivet og forsørge seg selv, som er en forutsetning for likestilling internasjonalt og nasjonalt. På den årlige konferansen møtes sivilsamfunnet og norske myndigheter for å diskutere likestilling i forkant av FNs Kvinnekonvensjonsmøte (CSW) i New York i mars. 

– Kvinner i Afrika kjenner til sine rettigheter, utfordringen er gi kvinner muligheten til å bruke disse rettighetene, sa Akatsa-Bukachi under paneldebatten om Norges mulighet til fremme kvinners deltakelse i arbeidslivet.

Akatsa-Bukachi leder kvinnenettverket EASSI, som jobber med kvinners økonomiske rettigheter i Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Eritrea, Etiopia og Somalia. I Uganda hvor EASSI har sitt hovedkontor, tjener kvinnene i gjennomsnitt 40 prosent av det mennene tjener, ifølge Global Gender Gap Report fra 2016. Akatsa-Bukachi presiserte at økonomisk uavhengighet står sentralt for at kvinner skal kunne stå opp for sine rettigheter. 

– Vi må gi næring til de små frøene slik at de kan vokse, ikke bare de store trærne, forklarte Akatsa-Bukachi, som trakk paralleller til at det må satses på de mindre initiativene som kvinnene ofte står for. 

Hun la til at det er en tapt mulighet for næringsutvikling i Øst- Afrika at kvinnene forblir værende i handel som foregår på mikronivå, og at det er de store mannsdominerte private selskapene som blir satset på av myndighetene.

Stiller krav til norske myndigheter

Akatsa-Bukachi satt i panelet sammen med Fafo- forsker Arne Backer Grønningsæter, Emil Andre Erstad rådgiver i Agenda, Anne Hellum professor ved Universitetet i Oslo i tillegg til Katja Cristina Nordgaard som er avdelingsdirektør for Næringspolitisk seksjon i Utenriksdepartementet.

– Det er landet sin oppgave å etterfølge lover og regler med tanke på kjønn, men selvsagt må det stilles krav til multilaterale selskaper så de ikke misbruker rettighetene. Problemet er at det generelt investeres for lite i utviklingslandene, sa Nordgaard.

Marren Akatsa-Bukachi mener likevel at norske myndigheter kan ta et større ansvar når de støtter utviklingsland innenfor handel og næring.  

– Når regjeringene ikke følger internasjonal standard på likestilling, forblir kvinnene værende i uformell sektor og da burde ikke bistandspenger bli gitt til slike land, presiserte Akatsa-Bukachi som vektla at dette ikke bør være et problem, men en mulighet for norske myndigheter til å sette likestilling på dagsorden. 

– Du tar opp noe viktig, men det er ikke vanlig å sette betingelser på slike midler, forklarte Nordgaard, som la til at de politiske planene ofte er gode, men at implementeringen mangler.

– Det er derfor sivilsamfunnet fortsatt må spille en stor rolle, også innenfor næringslivsutvikling, fordi vi jobber med et kjønnsperspektiv avsluttet Marren Akatsa- Bukachi, som presiserte at i dag er det kun Rwanda som har en kjønnssensitiv handelspolitikk i Afrika. 

 

Se hele programmet for Kontaktkonferansen her, som i år ble arrangert i tilslutning til den nordiske konferansen om likestilling i arbeidslivet.

Fra venstre: Gro Lindstad, Emil André Erstad, Marren Akatsa-Bukachi, Anne Hellum, Katja Christina Nordgaard og Arne Backer Grønningsæter