Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Menn må involveres i kampen for likestilling

Aurora Marie Nome på CSW61

Skal vi kunne oppnå full likestilling må både kvinner og menn ta kampen, mener KFUK-KFUM-blogger.

12.06.2017 Av: Aurora Marie Nome, frivillig og leder i det politiske utvalget Rettferdig Fred i KFUK-KFUM Global

Aurora Marie Nome fra KFUK-KFUM Global fikk reisestipend fra FOKUS for å delta på FNs Kvinnekommisjon i mars i år. Her blogger hun om ett av temaene som hun fant mest interessant.

To måneder etter årets Kvinnekommisjon (CSW) i New York har inntrykkene sunket ordentlig inn. Ett av temaene jeg ble ekstra oppmerksom på under CSW, er involvering av menn i kvinnekampen.

Noe av det som satt meg på sporet av denne tanken, var seminaret som Reform - Ressurssenter for menn, arrangerte. Dette handlet om menns bidrag i omsorgsarbeid i arbeidslivet og på hjemmebane, og i panelet satt det eksperter fra Norge, Libanon og Sør-Afrika. De mente at det er riktig og viktig å inkludere menn i kampen mot patriarkatet og for likestilling.

Menn får mer taletid

Motstanderne av menns deltakelse i likestillingskampen vil hevde at man ikke må frata kvinner viktige arenaer der de har mulighet til å heve sin stemme om sine utfordringer, for eksempel på en arena som CSW.

Under min deltakelse på Ungdomsforumet (Youth Forum) i forkant av CSW var det mange som ble irriterte fordi flere unge menn kom til ordet. Riktignok var ikke dette oftere enn de unge kvinnene, men utfra prosentandelen kvinner i forhold til menn var det i overkant mange menn som fikk delt det de hadde på hjertet. Dette er problematisk og gjenspeiler ofte en kjent problematikk ved å leve under patriarkatet; menn er oftere opplært til å være mer frempå og får fremmet sine synspunkter oftere enn det kvinner gjør. Derfor er det svært viktig å legge til rette for trygge omgivelser der det oppleves trygt å komme med sine meninger som kvinner, slik som Ungdomsforumet. Dette er noe jeg ofte kjenner meg selv igjen i; Jeg blir ofte usikker i møtesituasjoner og i forsamlinger og jeg betviler og grubler lenge på det jeg selv har lyst til å si. 

Aurora Marie Nome deltok på Youth Forum i forkant av CSW. Foto: privat.
Aurora Marie Nome deltok på Youth Forum i forkant av CSW. Foto: privat.

Ulike livserfaringer

Videre, er det en realitet at kvinner og menn har ulike livserfaringer og muligens ulike virkelighetsoppfatninger. Dermed har menn svært liten mulighet til å identifisere seg med alle utfordringene kvinner står overfor nettopp fordi de er kvinner.

Noen av de store utfordringene vi står overfor i kvinnekampen er trakassering, overgrep og kjønnsbasertvold, og kvinner er i flertall for å ha bli utsatt for denne typen vold. 

Samtidig må det ikke ties om at menn også utsettes for dette, noe Reform jobber for å synliggjøre. Dette kan knyttes til forståelse om hva som er det feminine og maskuline, og det kan være nødvendig å endre vår tradisjonelle definisjon av kjønnene. Det er ikke bare kvinner som er ofre for vold i hjemmet. Og det er ikke bare menn som har et uhåndterlig sinne som lar det gå utover partneren. Om vi endrer vår forståelse av hva kjønn er, kan vi muligens ta tak i noe av kjernen i problemet med kjønnsbasert vold.

Identitetskrise i Libanon

Det var nettopp dette Anthony Keedi fra Libanon presenterte i sitt fremlegg på Reforms sidearrangement på CSW.

Organisasjonen, ABAAD, der Keedi er psykolog og rådgiver, driver arbeid med om-definering av maskulinitet i landet.

Libanon opplever krisetilstander og da er kvinnene nødt til å ta seg betalt arbeid i tillegg til omsorgsarbeidet hjemme. Dette har ført til en identitetskrise blant flere libanesiske menn, ved at de føler at deres rolle som forsørger av familien forsvinner.

Dette har ført til økt vold i hjemmet, mot kvinner. Dette henger nøye sammen med samfunnets oppfatning av hva feminitet og maskulinitet er.

ABAAD-senteret driver oppfølging av menn som har utøvd vold mot sine koner og prøver å bidra til en utvidet og kanskje annerledes forståelse av hva maskulinitet er. De legger fokus på at vold er svært skadelig og at det ikke er mandig, samtidig som de oppfordrer menn til å delta i omsorgsarbeid både på hjemmebane og i arbeidslivet.

Mangfold på jobb og hjemme

Videre finnes det noen som mener noen at menn må involveres fordi likestillingen også gjelder dem. Mannens rolle i det huslige arbeidet er svært viktig for at kvinnen ikke skal bli dobbeltarbeidende når hun går ut i betalt arbeid, og muligheten til å kunne gå ut i betalt arbeid er en viktig del av likestillingen.

Fortsatt, tar kvinnene av seg størstedelen av husarbeidet i norske hjem. Ekspertene fra Norge som deltok på CSW-seminaret, Ole B. Nordfjell og Kari Nyheim Solbrække, viste til veldig gode resultater i barneoppdragelsen der menn spilte en viktig rolle, som viser at barn har godt av innflytelse fra begge kjønn. Dette gjaldt også menns involvering i tradisjonelle kvinneyrker som barnehageansatt og sykepleier. Her kan man bruke argumentet om mangfold på arbeidsplasser, akkurat slik det er brukt om at kvinners deltakelse i mannsdominerte yrker og styrer vil styrke arbeidsplassen. 

Dette argumentet kan man også bruke generelt i likestillingskampen; for at vi skal kunne oppnå full likestilling, vil et mangfold, altså både kvinner og menn som tar kvinnekampen, styrke kampens sak.

Det handler om like muligheter og rettigheter

Feminister har noen steder fått et urettferdig dårlig rykte som mannehatere. Dette er til tross for at likestilling handler om like rettigheter og like muligheter uavhengig av hvilket kjønn du velger å definere deg som.  Det vil det være nyttig å faktisk inkludere menn som ønsker å kjempe for dette, mener jeg.