Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Menn er løsningen, ikke problemet

Konferanse om menn og likestilling

Menn er en del av løsningen på likestillingsutfordringene, fremholdt Barne- og likestillingsminister Solveig Horne for en fullsatt sal på Litteraturhuset i Oslo på tirsdag.

19.01.2017 Av: Arni Hole

Fra venstre øverst: Statsråd Solveig Horne, Jon Lomøy, Harriet Bjerrum Nielsen, Nils van Tricht, Kirsti Bergstø, Grete Herlofsen, Are Saastad, Marius Råkil, Hilde Røren.
Fra venstre øverst: Statsråd Solveig Horne, Jon Lomøy, Harriet Bjerrum Nielsen, Nils van Tricht, Kirsti Bergstø, Grete Herlofsen, Are Saastad, Marius Råkil, Hilde Røren.

Rundt 130 tilhørere bevitnet Statsrådens åpning av konferansen om gutter, menn og likestillingsarbeid, arrangert av FOKUS 17. januar.

Horne understreket gutter og menns sentrale rolle i å skape et mer likestilt samfunn, både hjemme og globalt.

– ­Det er bare 10 prosent menn i omsorgsyrkene, sa Horne, og pekte på nasjonale programmer for å rekruttere flere menn til helsestell og barnehager.

Ikke idealisme

Jens van Tricht fra Emancipator/MenEngage i Nederland, framholdt at likestilling for begge kjønn ikke er idealisme, men at det handler om den alminnelige, daglige virkeligheten.

MenEngage har 600 organisasjoner i over 30 land som arbeider sammen med kvinneorganisasjoner og på internasjonale arenaer som FN for å endre kjønnsstereotyper og få menn ut av sofaen.

– Menn må utvikle alle sine menneskelige kvaliteter, komme ut av tradisjonelle og skadelige kjønnsroller og maskuliniteter, sa Tricht.

Likestilling tar tid

Jon Lomøy, direktør i NORAD, framholdt at å endre normer, verdier og kjønnsroller vil ta tid, ikke minst i afrikanske og andre utviklingsland. Det tok jo også mange, mange år i Norge.

– Men vi kan ta med oss norske erfaringer når vi driver utviklingspolitikk, sa Lomøy, og erkjente sin «gjeld» til kvinnebevegelsen fra syttitallet og norsk politisk, villet utvikling, lovverk og tiltak.

Ikke alle kamper er vunnet for alltid, minnet Lomøy om, og pekte på truslene som arbeidet for reproduktiv helse og rettigheter ofte møter.

Kjønnsroller forandrer seg over tid

Professor Harriet Bjerrum Nielsen fra Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo fortalte om flere spennende funn fra sin mangeårige forskning om kjønnssosialisering i skolene. Hun viste hvordan det har foregått en «de-gendering», en «av-kjønning», blant barn. En ny, mer relasjonell «gutterolle» oppsto på åttitallet.

Ifølge Nielsen uttrykkes sosialt kjønn (gender) på nye og uventede måter. Gutter og jenter har åpnere kjønnsroller i dag enn tidligere, men likevel fortsetter skolen å bruke kjønn i tradisjonell forstand i organiseringen av skolen, for eksempel ved tildeling av sitteplasser og inndeling i grupper. Lærere benytter dessuten jenter som «beroligere» for å holde ro i klasserommet, for eksempel ved å plassere dem ved siden av urolige gutter.

Revolusjon, ikke evolusjon

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø sa at menn som arbeider med kjønnslikestilling, må kunne akseptere feminismen og nord-sør-solidaritet. Ikke let etter det minste felles multiplum, sa hun.

Bergstø løftet behovet for en god familiepolitikk integrert med likestillingstiltak.

– Norsk villet politikk har vært mer en revolusjon enn evolusjon, og Norge må ta en rolle som spydspiss internasjonalt, sa SV-politikeren.

Løft blikket!

Marius Råkil, leder i Alternativ til vold, utfordret forsamlingen til å være mer presis i sine diskusjoner.

– Hva er individ-, gruppe- og strukturelt nivå? Vi må drøfte begrepene våre og hva som er årsaker til at for eksempel vold i nære relasjoner fortsatt foregår i stort omfang.

– Vi må tillate oss å spørre hvorfor vold i nære relasjoner ikke minsker i et likestilt land som Norge, sa psykologspesialist Råkil.

Råkil mener vi må ta tak i strukturene. Han kom med eksempler fra egen behandlingspraksis og rolle som far.

– Det holder ikke at barnehagepersonalet tillater mer utagerende adferd fra smågutta enn fra jentene. Personalet hadde ikke reflektert over at de oppfattet gutter og jenter ulikt, fortalte han.

Likestilling koster noe for menn, og det må anerkjennes

Grete Herlofson, leder i Norske Kvinners Sanitetsforening, Are Saastad, leder i mannssenteret REFORM, og Hilde Røren, koordinator for arbeidet med gutter og menn i Care Norge, ga spenstige kommentarer til innledningene.

Sistnevnte kom med følgende råd for videre arbeid:

– Vi må erkjenne, og aldri undervurdere, hva det koster for gutter og menn å engasjere seg i likestillingsarbeid. Vi må ikke glemme å holde fram hva godene ved reell likestilling er for menn, og vi må alltid huske å fremme kvinners representasjon i økonomiske og politiske beslutningsrom, sa Røren.

Alle kommentatorene ga uttrykk for at vi ikke må bli sittende fast i «kvinnekamp mot menn»- fella. De framholdt samarbeidet mellom manns- og kvinneorganisasjoner i for eksempel Rød knapp-kampanjen (mot vold). REFORM roste FOKUS for konferansen og inviterte til nordisk manns-seminar 16. februar.

Moderator Gro Lindstad lovet å ta debatten videre og unngå stillingskrig. Hun understreket at vi må ta tak i årsakene for å kunne gjøre noe med mangelen på likestilling.

Å finne et språk som ikke alltid er binært (mann-kvinne) er viktig, ble det hevdet i innlegg fra salen.

Det er helt sikkert duket for et nytt seminar der manns- og kvinneorganisasjoner er sam-arrangører.

FOKUS tar med innspillene og ny kunnskap til FNs kvinnekommisjon i mars.