Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Det må satses på «resten av livet»!

Foto: Giulia Dessí

Tema for årets Kvinnekommisjon er helt på sin plass når vi nå er inne i det andre året med FNs nye bærekraftsmål. Det skriver Gro Lindstad i siste nummer av iFOKUS.

22.03.2017 Av: Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Tema for årets møte i FNs Kvinnekommisjon er kvinners økonomiske utvikling i en arbeidsverden i endring. Temaet er helt på sin plass når vi nå er inne i det andre året med FNs nye bærekraftsmål, hvor kvinner og likestilling er tydeliggjort på en bred måte. Bærekraftsmål 8 dreier seg om anstendig arbeid og økonomisk vekst.  

Juridiske og kulturelle utfordringer

Kvinner er overrepresentert i den uformelle økonomien, og i de dårligst betalte delene av den formelle økonomien. Kvinners manglende økonomiske rettigheter og økonomiske deltakelse betyr tapte muligheter og inntekter både for enkeltmennesker og samfunn.
IfølgeVerdensbanken er det formelle hinder for økonomisk likestilling i 155 land i verden. Dette er lover som begrenser kvinners muligheter til arbeid, eiendom og arv. Men formelle rettigheter sikrer ikke nødvendigvis reell likestilling. Det må også arbeides aktivt med implementering av lover, og med å endre holdninger og kulturelle oppfatninger som begrenser kvinners rettigheter.

LES MER: iFOKUS siste nummer om kvinners økonomiske rettigheter og arbeid

For 20 år siden hadde 40 prosent av verdens kvinner lønnet arbeid i formelt arbeidsliv. I dag er tallet 48 prosent. Fremdeles tjener kvinner 23 prosent mindre enn menn i lønnet arbeid, og et kjønnsdelt arbeidsmarked definerer «kvinnejobber» og bidrar til å kanalisere kvinner til lavt betalte jobber. 

Seksuell trakassering, vold og trusler om vold i arbeidslivet rammer særlig kvinner, men får altfor liten oppmerksomhet. Kvinners rett til fagorganisering må sikres og fagbevegelsen må fremme kvinners rettigheter og rettferdig lønn.

Likestilling i hjemmet

Kvinner utfører 75 prosent av det ubetalte omsorgs- og hjemmearbeidet i verden. Den store mengden ulønnet omsorgsarbeid er et hinder for at kvinner kan ta lønnet arbeid. I tillegg hindrer det kvinners mulighet for utdanning, deltagelse politisk og sosialt. Derfor er det også viktig å involvere menn for at de skal ta en større andel av det ubetalte omsorgsarbeidet.

Mange kvinner må takke nei til jobb på grunn av manglende barnepass. Barnehageutbygging et sentralt politisk grep for å sikre kvinner tilgang til arbeidsmarkedet og dermed tilrettelegge for en vei ut av fattigdom.

Kvinners mulighet til jobb og lønnet arbeid vil for noen også være muligheten til å kunne flytte ut av voldelige relasjoner, det gir mulighet til å etablere seg og ta egne valg og det gir muligheter til å kunne ta ytterligere utdanning.

«Resten av livet»

Norge har løftet satsningen på utdanning høyt, og da særlig muligheten for jenter til å få utdanning. I denne satsningen må det nå satses mye mer helhetlig på å se utdanning som en del av en helhetlig utviklingspolitikk, hvor målet må være at jentene etter endt utdanning skal kunne få mulighet til anstendig arbeid med like muligheter. Det er langt unna til vi er der, og den norske regjeringen må bruke tyngden sin inn i internasjonale fora til å argumentere helhetlig for at utdanning skal være starten på resten av livet. Så må det også satses økonomisk og holdningsmessig på «resten av livet»; på et likeverdig arbeidsliv med mulighet til fagorganisering.

LES MER:Norges hovedinnlegg under FNs kvinnekommisjon 2017

Denne kronikken er publisert i siste nummer av iFOKUS (2016 nr. 3)