Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Økonomiske utvikling på agendaen under FNs kvinnekommisjon

FNs kvinnekommisjon 2017.

Kvinners økonomiske utvikling i en arbeidsverden i endring er tema for årets kvinnekommisjonsmøte i New York fra 13. til 24. mars.

13.03.2017

I de neste to ukene vil FN-bygningen i New York være full av kvinneaktivister og myndigheter fra hele verden. FOKUS stiller med en delegasjon på 22 personer på dette 61. møte for FNs kvinnekommisjon (Commission on the Status of Women, CSW). 

CSW – hva er det

FNs Kvinnekommisjon arrangeres årlig, og er et av de viktigste internasjonale møteplassene for å diskutere kvinners rettigheter og likestilling. Kvinnekommisjonen har som mandat å følge opp handlingsplanen fra FNs kvinnekonferanse i Beijing (1995). I tillegg til offisielle delegasjoner fra FNs medlemsland deltar også en rekke representanter fra ulike organisasjoner verden over. Målet for de mange tusen deltakerne er å påvirke de offisielle delegasjonene slik at stemmene fra det globale sivilsamfunn blir hørt og kan påvirke sluttdokumentet fra Kvinnekommisjonen.

LES MER: Hva er CSW?

IN ENGLISH: What is CSW?

FOKUS på CSW

Med midler fra BLD og Norad gir FOKUS reisestipend til norske medlemsorganisasjoner og internasjonale partnerorganisasjoner. I år deltar representanter fra organisasjoner i Uganda, Colombia og Guatemala. Fra Norge deltar Krisesentersekretariatet, JURK, KFUK-utvalget, Utviklingsfondet,og Arbeiderpartiets kvinnenettverk. Stipendordningen gjør det mulig å bringe sørperspektiver til New York og sikrer på den måten at stemmene representerer global kvinne- og likestillingspolitikk.

Kvinner og økonomi

Hvert år står ett hovedtema på agendaen på CSW. Årets tema er kvinners økonomiske utvikling i en arbeidsverden i endring. Målet er å komme frem til et sluttdokument som skal inneholde en evaluering av fremdriften på området, mangler, utfordringer og konkrete handlingsanbefalinger på internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Utkastet til sluttdokumentet foreligger allerede, og det er dette myndighetene skal forhandle ut ifra.

Årets tema, kvinner og økonomi, er viktig også med tanke på FNs bærekraftmål. Å styrke kvinners økonomiske stilling er avgjørende for oppnåelsen av disse. Blant deltakerne fra FOKUS-sekretariatet, er daglig leder Gro Lindstad, som også sitter i den offisielle norske delegasjonen. Lindstad mener det fortsatt gjenstår en del for at kvinner og menn skal få like økonomiske muligheter.

– Ifølge Verdensbanken er det formelle hindre for økonomisk likestilling i 155 land. Dette er lover som begrenser kvinners muligheter til arbeid, eiendom og arv, skriver Lindstad i det siste nummeret av magasinet iFokus.

Flere seminarer

I år arrangerer FOKUS tre seminarer (side-events) i løpet av kvinnekommisjonsmøte i New York. To av arrangementene vil skje i samarbeid med Samtinget, Sàmediggi: Den15.mars arrangeres seminaret "Violence Aginst Indigenous Women", og den 16.mars arrangeres seminaret "Indigenous Women in the Changing World of Work”. 

Den 15. Mars arrangeres også FOKUS sitt seminar "A Gender Perspective on Business and Human Rights", hvor en rapport om blomsterproduksjon i Uganda vil bli diskutert.