Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

– Ja, migrasjon og likestilling er noe å mase om!

Spennende debatt om migrasjon og likestilling på Litteraturhuset

Kvinner og jenter på flukt er ekstra sårbare for overgrep og fattigdom. Det må Norge ta innover seg i integreringsarbeidet.

17.02.2017 Av: Arni Hole

Det var en klar konklusjonen blantfra de fire paneldeltakerne som deltok på frokostmøte «Migrasjon og likestilling – er det noe å mase om?» som ble arrangert av LO, UNIO Unio og FOKUS på Litteraturhuset i Oslo 16. februar.

- Liv Tørres, direktør ved Nobels Fredssenter, Nancy Hertz, student og spaltist, mest kjent for kronikken «Vi er de skamløse arabiske jentene», Mahmoud Farahmand, talsperson for LIM-nettverket, og Hanna Rummelhoff, jurist i JURK, understreket for de rundt 50 oppmøtte hvordan migrasjon påvirker jenter og kvinners liv.

Debattant og skribent, Nancy Herz, var en av innlederne på frokostmøte.
Debattant og skribent, Nancy Herz, var en av innlederne på frokostmøte.

Jenter og kvinner ekstra utsatt

I 2015 var det rundt 244 millioner internasjonale migranter i verden, inkludert over 65 millioner flyktninger, ifølge FNs migrasjonsorganisasjon IOM.

Migrasjon – enten det gjelder mennesker på flukt fra krig, forfølgelse, naturkatastrofer eller ekstrem fattigdom, for familiegjenforening, eller på søken etter bedre jobb og lønn ¬– øker menneskers sårbarhet. Kvinner og jenter er ekstra utsatte for overgrep og utnyttelser når de er migranter.

Diskusjonen under frokostmøtet var mest konsentrert rundt utfordringene kvinnelige flyktninger møter, både på sin ferd, og etter at de har kommet til flyktningleirer eller til Norge.

Ifølge FNs flyktningeorganisasjon UNHCR, er rundt halvparten av alle flyktninger kvinner, det vil si mer enn 30 millioner.

De fleste flyktninger er internt fordrevne, altså flyktninger innad i eget land, men mange havner også i flyktningleirer, påpeker Liv Tørres. Der e r jenter ekstra utsatt for å bli giftet bort som barn eller ungdom. Kvinner ender i fattigdom fordi det ofte er enda vanskeligere for dem enn for menn å få seg jobb. Prostitusjon er ofte eneste mulighet for en inntekt. Dette har til og med fått et eget begrep: «overlevelses-sex». Samtidig må vi ikke glemme at unge gutter og menn også er sårbare i slike situasjoner, sier Mahmoud Farahmand.
Ifølge Amnesty International, utsettes kvinner og jenter for vold, overgrep, utnyttelse og seksuell trakassering i alle ledd av flukten.  

Frokostmøte ble arrangert på Litteraturhuset med over 50 gjester.
Frokostmøte ble arrangert på Litteraturhuset med over 50 gjester.

I Norge

Rettighetene til jenter og kvinner som kommer til Norge må sikres ved at det etableres beskyttelsessystemer langs flyktningeruter, i leire og mottak. Det er også nødvendig med målrettet informasjon til kvinner og jenter om deres rettigheter, mener Nancy Herz, Hanna Rummelhoff og Liv Tørres.

Sanitære forhold i flyktningleirer og mottak er ikke tilpasset jenter og kvinners sikkerhetsbehov. Kvinner rapporterer at de må dele garderobe og toalett med menn, noe som kan skape farlige situasjoner for ensomme kvinnelige flyktninger uten sikkerhetsnett.

– I norske mottak må det sikres opplæring av gutter og menn om kvinners rettigheter og likestilling, sier Mahmoud. Vi glemmer ofte å snakke om og med dem som bevisst eller ubevisst – svekker kvinners rettigheter og muligheter, legger han til.

Norske myndigheter kan også gjøre mer for å ta hensyn til kvinnenes kompetanse og utdanning ved bosetting ut i kommunene. 

– Det har hendt at kun mannens ønsker og behov har blitt ivaretatt ved bosetting i kommunene, selv om kona har kompetanse og utdanning som tilsier at bosetting burde skje der hvor hun får jobb, sier Liv Tørres

Fra venstre: Mahmoud Farahmand, Nancy Herz, Liv Tørres og Hanna Rummelhoff
Fra venstre: Mahmoud Farahmand, Nancy Herz, Liv Tørres og Hanna Rummelhoff

Familieinnvandrede kvinner

– Det er også problematisk at familieinnvandrede kvinner som ektefeller til norske menn ikke har rett til introduksjonsprogram eller liknende, og dermed vet de ofte lite om egne rettigheter, påpeker Hanna Rummelhoff.

Arbeidsinnvandringen innenfor EØS-området omfattes heller ikke av introduksjonsprogram med informasjon om rettigheter. Slike familier kan ha mange likestillingsutfordringer i Norge.

Anbefalinger til CSW

Møtet oppfordret norske myndigheter og norske sivilsamfunnsorganisasjoner til å sette migrasjon og likestilling på dagsorden på møtet i FNs Kvinnekommisjon (CSW) i New York i mars. Et konkret råd er å understreke at tiltak må skje lokalt, og ut i fra kvinners egen organisering. Dersom kvinnene i en flyktningeleir sto sammen og sa: Vi er alle kvinnene i denne leiren, vil de bli lyttet til. Det må rettes større oppmerksomhet til internt fordrevne. CSW må stille krav til alle land. Norge må ha troverdighet hjemme for å påvirke ute. Gutter og menn må engasjeres for å forstå hvordan de begrenser kvinner og jenter, ofte ut i fra æresbegreper og kulturelle tradisjoner.

Daglig leder i FOKUS, Gro Lindstad, opplyste om at migrasjons- og likestillingsperspektiver allerede er inkludert i utkastet til sluttdokument statene skal forhandle om i New York.

– Men, understreket Lindstad, hvem vet hva som blir stående etter vanskelige forhandlinger, og med hvilken kraft?

Seminaret på Litteraturhuset var det tredje og siste frokostmøte om kvinner, økonomi og arbeid i forkant av årets CSW. Formålet med frokostmøterekken har vært å stimulere til debatt og få innspill til hva det norske sivilsamfunnet og den offisielle delegasjonen til CSW bør ta med seg.