Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Svak og unnvikende FN-erklæring om kvinners rettigheter

CSW59

Den politiske erklæringen om kvinners rettigheter og likestilling som FNs medlemsland nylig vedtok, er svak og unnvikende, mener hundrevis av kvinneorganisasjoner.

20.03.2015 Av: Oda Gilleberg

Den politiske erklæringen som ble vedtatt av FNs medlemsland da FNs kvinnekommisjon (CSW) åpnet 9. mars, anerkjenner ikke situasjoner som kvinner i dag lever i, mener blant annet den europeiske kvinnelobbyen.

I en uttalelse som FOKUS har skrevet under på, går kvinnelobbyen hardt ut mot den svake politiske erklæringen.

Les uttalelsen her: CSW59 Political Declaration: Women’s organisations in Europe and North America call on UN member states to Commit, Accelerate and Invest in women’s and girls’ human rights.

Også før CSW startet og før den politiske erklæringen ble vedtatt, samlet flere hundre kvinneorganisasjoner seg om en uttalelse med krav til hva erklæringen burde inneholde. Gapet mellom disse kravene og det medlemslandene landet på, er stort.

Sivilt samfunn frykter at generelle formuleringer i den politiske erklæringen kan svekke muligheten for sterkt språk i fremtidige dokumenter. Medlemsland kommer til å bruke erklæringen  som et basisdokument; vise til de generelle formuleringene istedenfor å forhandle om dem på nytt.

Klare krav til politikerne i 8. mars-toget i new York: "Step it up for women's rights." Foto: UN Women/ J Carrier. 

Klare krav til politikerne også i 8. mars-toget i New York: "Step it up for women's rights." Foto: UN Women/ J Carrier.

Sivilt samfunn utestengt fra forhandlingene

FNs kvinnekommisjon (CSW) er forumet i FN der kvinners rettigheter og likestilling diskuteres. Hvert år samles tusenvis av representanter fra myndigheter og sivilt samfunn i New York for å diskutere og forhandle om globale likestillingsmål.

I år skulle FN-landene evaluere hvordan de har lyktes med likestillingsarbeidet de siste 20 årene. Det er mye som ikke er oppnådd enda, og landene skulle også si noe om hva de vil gjøre for å bringe utviklingen framover.

Vanligvis avsluttes CSW med et såkalt sluttdokument som FN-landene kommer til enighet om gjennom forhandlinger. Sluttdokumentet inneholder ambisjoner og mål for kvinners rettigheter og likestilling. Sivilt samfunn pleier å ha et ord med i laget under disse forhandlingene, enten gjennom aktivt lobbyarbeid eller som medlemmer av lands offisielle delegasjoner.

I år ble det ingen slike forhandlinger. Isteden skulle medlemslandene lansere en felles politisk erklæring på konferansens første dag. Denne løsningen ble benyttet også da Beijing-planen ble evaluert i 2005 og 2010, men da ble det forhandlet om et sluttdokument i tillegg.

Prosessen om den politiske erklæringen beskrives som overfladisk, og få land skal ha deltatt aktivt i forhandlingene. Sivilt samfunn er kritisk til at de ble holdt utenfor. Resultatet ble en svak politisk erklæring som ikke gjør noe for å styrke globale likestillingsmål eller kvinners rettigheter.

Neste år vil det igjen bli forhandlinger om et sluttdokument etter CSW. Det bestemte FN-landene tirsdag denne uka da de forhandlet om nye arbeidsmetoder for CSW. Arbeidsmetodene blir offisielt vedtatt fredag 20. mars.