Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

She Decides – en festtale eller reell handling?

She Decides – en festtale eller reell handling?

Både nåværende og tidligere regjeringer har smykket seg med at Norge er ledende når det gjelder likestilling inkludert seksuelle og reproduktive rettigheter (SRHR). Etter at Trump gjeninnførte den såkalte "munnkurvregelen" som førte til en kraftig reduksjon i finansiering til SRHR arbeid internasjonalt, initierte Nederland en mobilisering for SRHR: «She Decides». Under She Decides initiativets internasjonale konferanse i Brussel 2. mars understreket Norge sitt engasjement og la 85 millioner kroner på bordet for å øke støtten til prevensjonsmidler og trygg og lovlig abort.

I Stortinget, i media og ellers går debatten om prioriteringen av likestilling og SRHR er av substansiell art, eller kun et plaster på såret etter reduksjoner til disse formålene i budsjettet for 2016. Flere har gått ut mot det som betegnes som regjeringens mangel på politisk engasjement i saken og ment at de økonomiske løftene er for små.

Den nylig lanserte Stortingsmeldingen for utvikling og bærekraftsmålene, Felles innsats for felles fremtid, viser til SRHR som et viktig område innen helsesatsingen. Kvinners rettigheter og likestilling opprettholdes som en tverrgående tematikk. Norge er også et av få land med en bred og tydelig enighet både politisk og i opinionen om viktigheten av tilgang til trygg og lovlig abort.

Men hva vil det faktisk innebære å være ledende på dette feltet? Er Norge fremdeles i førersetet eller har de gitt over roret til noen andre? Er det "hun som bestemmer"?

Vi inviterer til innledninger og diskusjon med ledende norske politikere, direktøren for UN Women og representanter fra norsk sivilsamfunn.

Seminaret arrangeres i forbindelse med Sex og Politikk sitt årsmøte. Seminaret holdes på engelsk.

Program:

  • Åpning v/Sex og Politikk
  • Innledning v/Statssekretær Laila Bokhari
  • Innledning v/ UN Women direktør Phumzile Mlambo-Ngcuka

Paneldialog med:

  • Statssekretær, Laila Bokhari
  • UN Women direktør, Phumzile Mlambo-Ngcuka
  • Norsk politiker
  • Direktør i FOKUS, Gro Lindstad

Dato: 22 mai 2017  Tid: 18:00 − 20:00


Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo, Norway
Arrangør: Sex&Politikk og FOKUS
Type arrangement:
Link til arrangement: https://www.facebook.com/events/256896514776605/?active_tab=about
Lagt til av:
Tema: