Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Konferanser

 FOKUS og våre medlemsorganisasjoner både deltar på og arrangerer en rekke internasjonale og nasjonale konferanser i løpet av et arbeidsår.

De faste innslagene er den årlige kontaktkonferansen, som er forberedelse til den årlige Kvinnekommisjonen i FN i New York.

FOKUS arrangerer også jevnlig nettverkskonferanser der medlemsorganisasjoner og partnerorganisasjoner kan komme sammen og møtes, utveksle erfaringer og kunnskap, og utvikle samarbeid.

I 2008 og 2009 arrangerte FOKUS to store internasjonale konferanser om FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325, om kvinner, fred og sikkerhet. Temaet er viet et eget kapittel i FOKUS policy, og organisasjonen har opparbeidet seg stor kompetanse på området.