Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

HeForShe


Bakgrunn

I flere tiår har kvinner og jenter kjempet for full likestilling. Det har vært noen fremskritt i løpet av årene, men disse er langt fra tilstrekkelige. Kvinner utgjør halve jordens befolkning. Samtidig har kvinner i store deler av verden ikke de samme rettighetene som menn. 
 
Se for deg verdenssamfunnet uten kvinners deltakelse og du vil se at kvinners mangel på rettigheter ikke bare er et tap for de det gjelder. Undertrykkingen har enorme konsekvenser for barna og familien, ja utviklingen av hele lokalsamfunn. Det lammer økonomisk vekst og kunnskapsutvikling i land og regioner.  Et av de største hindrene for å skape utvikling er vold mot kvinner. Vold hindrer kvinners samfunnsdeltakelse.  
 
Mer enn en milliard mennesker lever fortsatt i ekstrem fattigdom. Fattigdomsbekjempelse som del av FNs Tusenårsmål har ført til at færre mennesker i verden totalt sett lever i ekstrem fattigdom. Men dette har kommet menn til gode i mye større grad enn kvinner. Kvinner tjener og eier mindre. De utgjør flertallet av de aller fattigste i verden. Både FN og Verdensbanken (World Development Report 2012) slår fast at vi ikke når målet om bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon før kvinner og menn har like rettigheter og like muligheter til å skape endring – hele laget må være på banen for å vinne. 
 
Hvor viktig dette er kjenner vi ikke minst fra vår egen nære historie. Noe av det viktigste for velstandsutviklingen i Norge har vært kvinners inntreden i arbeidslivet og dermed verdiskapingen. Kvinners deltakelse, politisk, økonomisk og sosialt, gir mer effektiv fattigdomsreduksjon.
 
Tiden vi nå er i representerer en unik sjanse til å sette kvinners fulle likestilling på den globale agendaen. Vi står overfor flere historiske prosesser: gjennomgang av tusenårsmålene, diskusjonene rundt Post-2015 og de nye bærekraftsmålene og tyveårs jubileet for FNs Kvinnekonferanse i Beijing og Beijing Platform for Action.  

HeForShe

De tre historiske begivenhetene som nå skjer gir oss anledning til å engasjere menn og gutter som partnere for å eliminere noen av de største overgrepene mot menneskerettighetene noensinne. 
 
Det haster med å gjøre noe med dette, hvis vi vil bli kvitt fattigdom og ulikhet. Når vi setter oss mål for fremtiden må vi ta et krafttak for å skape en fremtid for alle,  
 
UN Women lanserte derfor i september 2014 kampanjen HeForShe. Kampanjen ble lansert av UN Womens Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka sammen med FNs Generalsekretær Ban-Ki-moon og Goodwill ambassadør for kampanjen Emma Watson. Fra den ble lansert til nå har hundretusen av menn fra hele verden tilsluttet seg kampanjen. Flere statsoverhoder, ministre og næringslivsledere har engasjert seg i kampanjen.
 
Kampanjen skal være en solidaritetsbevegelse for likestilling for å engasjere menn og gutter til å opptre som endringsagenter. 
Dette er en kampanje der UN Women ikke har stilt noen konkrete krav til hva den enkelte skal gjøre, men at ved å være en HeForShe så skal likestilling tas med i det arbeidet den enkelte gjør og det kan synliggjøres på ulike måter og er opp til hver enkelt.
Næringslivsaktører implementerer likestillingsstrategier og mentorprogram i bedrifter, fotballklubben Valencia spiller kamper med UN Womens logo på drakten, budskap spres på sosiale medier, tas opp i blogger, spres til lokallag og valgkamp m.m. Det er opp til den enkelte og definere og synliggjøre.
 
Målet for kampanjen:
 
- Å spre bevissthet om ansvaret menn og gutter har for å eliminere alle former for diskriminering mot kvinner og vold mot kvinner og jenter.
- Å oppfordre til handling fra menn og gutter for å på ulike måter bidra til å fjerne alle former for diskriminering og vold mot kvinner og jenter.
- Å samarbeide med regjeringsmedlemmer, parlamentarikere, mannsorganisasjoner, ulike sivilt samfunnsaktører, universiteter og skoler og andre med formål å skape ulike former for aksjoner og utspill som promoterer HeforShe`s formål nasjonalt og lokalt.
- Å inspirere bredt til å ta et eget ansvar for å få slutt på alle former for kjønnsdiskriminering og vold mot kvinner. 
 
I Norges har statsminister Erna Solberg blitt invitert til å være champion for kampanjen
 
FOKUS, som nasjonalkomite for UN Women har fått ansvaret for å lansere kampanjen i Norge. 


Se også:

  • 1111111111.jpg HeForShe-ministre
    16.06.2015 HeForShe lanseres i Norge i dag I dag kommer HeForShe til Norge. Kl. 12:30 står menn opp for kvinner, på taket av hotell Grims Grenka i Oslo.