Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

FNs kvinnekommisjon vedtar seks resolusjoner

Foto: Mette Moberg

- Klarte ikke å komme til enighet om et sluttdokument.

12.03.2012 Av: Magnus Holtfodt

FNs kvinnekommisjon vedtok den 9. mars seks nye resolusjoner, men til tross for at forhandlingene hadde pågått i to uker klarte man ikke å komme fram til et sluttdokument om hovedtemaet for årets CSW; ”The empowermemt of rural women and their role in poverty and hunger eradication, development and current challenges”.

Det er ventet at kommisjonen vil møtes igjen i løpet av denne uka for å sluttføre sitt arbeid.

Ingen konsensus om situasjonen til palestinske kvinner

Den første resolusjonen som ble vedtatt under årets Kvinnekommisjon var om "Ending female genital mutilation" (Document E/CN.6/2012/L.1). En kort resolusjon hvor det foreslås at temaet tas opp igjen av FNs Generalforsamling på deres neste sesjon. Forhåpentligvis vil det være muligheter for at Generalforsamlingen da endelig vedtar en resolusjon hvor de fordømmer FGM.

Det krevdes en stemmegivning til for å få vedtatt resolusjonen om "Situation of and assistance to palestinian women" ( Document E/CN.6/2012/L.2). Resolusjonen ble godkjent med 29 stemmer for, 2 mot (Israel, USA), og 10 land som stemte avholdene.
Resolusjonen fastslår at det er den Israelske okkupasjonen som er det største hinderet for palestinske kvinners utvikling.

Etter at resolusjonen ble vedtatt tok den israelske delegaten ordet, og omtalte resolusjonen som politisk motivert, moralsk forkastelig, urettferdig og absurd. Hun mente også at det var uforståelig at resolusjonen ikke nevnte noe om alle de israelske kvinnene som lider grunnet palestinske rakettangrep. Selv om hun innrømmet at situasjonen for kvinner i Palestina "may not be ideal", hevdet hun at kommisjonen sendte en melding til andre kvinner i regionen at de ikke var like viktige.

På vegne av EU forklarte delegaten fra Italia at de stemte avholdene fordi EU mente at land-spesifikke saker burde bli behandlet i Generalforsamlingen, og ikke av Kvinnekommisjonen.

Den palestinske delegaten tok så ordet og takket for støtten til resolusjonen, og konstaterte at det er Israel som har hovedansvaret for den "ikke så ideelle situasjonen" som palestinske kvinner lever under, og at grunnen til at det er viktig med en egen resolusjon for palestinske kvinner, er at de er de eneste kvinnene i verden som har levd under en 45 år lang okkupasjon.

Kommisjonen vedtok ved konsensus en resolusjon om "Release of Women and children taken hostage, including those subsequently imprisoned in armed conflicts " ( Document E/CN.6/2012/L.3) Hvor alle stater som er parter i væpnede konflikter blir bedt om å ta alle nødvendige tiltak for å fastsette identiteten, skjebnen og lokaliteten til alle kvinner og barn som har blitt tatt som gisler.

Japan som nylig har opplevd sin verste naturkatastrofe noensinne, fikk vedtatt en resolusjon om "Gender equality and the empowerment of women in natural disasters" (Document E/CN.6/2012/L.4), hvor viktigheten av at alle stater må ha et kjønnsperspektiv i planleggingen og implementeringen av alle gjenoppbygningsprosjekter og hvor hjelpetiltak i forbindelse med naturkatastrofer ble stadfestet.

Etter at resolusjonen ble vedtatt tok delegaten fra Japan ordet og forklarte at Japan har fått en dyrekjøpt lærepenge når det gjelder viktigheten av å involvere kvinner i forhold til naturkatastrofer. Japanske kvinner ble uforholdsmessig hardt rammet under jordskjelvet, og de ønsker nå å dele sine erfaringer med andre land, slik at kvinner ikke blir like hardt rammet ved senere naturkatastrofer.

Kvinnekommisjonen anerkjenner kvinners reproduktive rettigheter

I konsensus resolusjonen om "Eliminating maternal mortality and morbidity through the empowerment of women" (Document E/CN.6/2012/L.5) blir det faktum at alle kvinner har seksuelle og reproduktive rettigheter for første gang bekreftet av FNs Kvinnekommisjon.

Etter at konvensjonen ble vedtatt tok Malta, Polen og Vatikanstaten (som har observatør status i FN) ordet, og forklarte at for dem så er ikke reproduktive rettigheter ensbetydende med retten til abort.

Det er syv år siden sist CSW har vedtatt en resolusjon som spesielt tar for seg urfolksvinner, men i år ble det vedtatt en konsensusresolusjon om "Indigenous women: Key actors in poverty and hunger eradication" (Document E/CN.6/2012/L.6), hvor den viktige rollen urfolkskvinner og deres lokale kunnskap utgjør for fattigdomsreduksjon, matvaresikkerhet og bærekraftig utvikling, ble stadfestet.

Ingen enighet om resolusjon om HIV/AIDS

Selv etter lange forhandlinger klarte man ikke å komme til enighet om en betydningsfull resolusjon om "Women, the girl child HIV and AIDS" (Document E/CN.6/2012/L.7). Mens det opprinnelige resolusjonsforslaget inneholdt 47 paragrafer, var det bare to paragrafer igjen i den resolusjonen som til slutt ble vedtatt. Resolusjonen ber kommisjonen merke seg FNs Generalsekretærs rapport om HIV og AIDS (Document E/CN.6/2012/11), og ber Generalsekretæren skrive en ny rapport til Kvinnekommisjonens 58. sesjon i 2014.

Kommisjonen vedtok også en foreløpig agenda for neste års CSW hvor tema vil være bekjempelse av vold mot kvinner.