Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Varsleren Madeleine Rees

Madeleine Rees

Filmen «The Whistleblower» treffer deg i magen. Den gir et usminket portrett av hva som skjer når freden skal vinnes i et land etter konflikt. Den viser hvordan etterspørselen etter sex fører til trafficking av jenter fra fattige omkringliggende områder. Den viser hvordan fredsbevarende styrker faktisk er med på å legitimere kjøp og salg av jenter.

23.11.2011 Av: Trine Tandberg

– Immunitet er minst halvparten av problemet. Immuniteten – dersom den tolkes og anvendes feil - fører til at ingen stilles til ansvar, noe som igjen går ut over rettsikkerheten til ofrene, sier Madeleine Rees som kommer til Oslo i forbindelse med visning av filmen 25. november, som er den internasjonale dagen for bekjempelse av vold mot kvinner.

Filmen «The Whistleblower» avkler et helt system. Den viser hvordan både FN-ansatte og soldater som var på fredsbevarende oppdrag i Bosnia aktivt deltok i menneskehandel med til dels svært unge jenter.  Madeleine Rees, som var utsending for FNs høykommissær for menneskerettigheter i Bosnia i 2003 da handlingen i filmen utspiller seg, kan fortelle om jenter helt ned i 11 års alder som ble solgt inn i prostitusjon.

I FN-systemet har filmen skapt bølger. Enkelte hevder at dette er et problem fra tidligere tider, men det er ikke mer enn et par måneder siden tre FN-soldater fra Uruguay ble hjemsendt etter voldtekt av en gutt i Haiti.

– Ban Ki-moon hevder at man i FN systemet kjenner til enkelttilfeller der medlemmer av FNs fredsstyrker har blitt forflyttet og straffet, men jeg kjenner ikke til selv etter all den dokumentasjonen som ble lagt frem og som til dels er gjengitt i filmen «The Whistleblower» at en eneste FN ansatt som var i Bosnia har blitt straffet. Kun å bli forflyttet er vel neppe å anse som straff.

Lite nytt siden 2003
På spørsmål om det har skjedd en bevissthetsendring i FN-systemet knyttet til seksuell utnyttelse og trafficking svarer Rees at det synes å være liten vilje til å sette fokus på denne problemstillingen utover Ban Ki-moons tale til FN som ikke var særlig forpliktende.

– Etter at jeg satt i diskusjonspanelet etter visningen av filmen i FN fikk jeg et brev fra FNs kommunikasjonsavdeling som kunne fortelle meg at det foregår diskusjoner om problemene knyttet til trafficking. Jeg er imidlertid ikke invitert med på disse diskusjonene selv om jeg tilbød å være med både i kraft av egen erfaring og i kraft av å være internasjonal generalsekretær i WILPF (Internasjonal kvinneliga for fred og frihet). Vi trenger en kulturendring, og vi trenger synlige og forpliktende tiltak. Om ikke dette faller på plass vil vi fremdeles sitte fast i definisjonen fra FN representanten i Bosnia som i 2003 oppsummerte saken slik «Gutter er gutter og jenter er krigshorer».

Det er en situasjon vi ikke kan leve med.