Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Historisk resolusjon vedtatt i FNs Menneskerettighetsråd

.

Fredag ettermiddag, 17. Juni 2011, skrev FNs Menneskerettighetsråd historie. Med 23 mot 19 stemmer ble resolusjonen om menneskerettigheter, seksuell orientering og kjønnsidentitet vedtatt.

20.06.2011 Av: Oda Gilleberg

Resolusjonen slår fast at menneskerettigheter, seksuell orientering og kjønnsidentitet skal være en prioritert sak i Menneskerettighetsrådet. Den anmoder Høykommissæren for menneskerettigheter om å forberede en verdensomspennende studie om vold og diskriminering basert på seksuell orientering og kjønnsidentitet, og hvordan internasjonal menneskerettighetslov kan brukes for å gjøre slutt på vold og brudd på menneskerettighetene.

Studien, som skal være ferdig i desember, skal legge grunnlag for en paneldebatt i mars neste år i regi av Menneskerettighetsrådet. Panelet skal drøfte hvordan det internasjonale samfunnet skal følge opp anbefalingene fra studien.

Resolusjonen ble fremmet av Sør-Afrika, med 39 andre forslagsstillere, deriblant Norge. Norge har i forprosessen deltatt i krevende forhandlinger. Flere afrikanske land og gruppen av islamske land (OIC) gikk sterkt imot, men resolusjonen ble likevel vedtatt, med 23 stemmer for, 19 imot og 3 avholdende.

OIC-land og flere afrikanske land utviste bekymring over at Rådet engasjerer seg i slike kontroversielle saker som de mener ikke tar utgangspunkt i menneskerettighetslovverket. Dette er et forsøk på å lage nye standarder og nye menneskerettigheter ved å feiltolke de eksisterende internasjonale standardene for menneskerettigheter, uttalte representanten fra Bahrain.

Blant annet Mexico og Argentina takket Sør-Afrika for å ha fremmet resolusjonen som vil bidra til at all diskriminering, også den som har bakgrunn i seksuell orientering, vil fordømmes.

Øker norsk støtte til seksuelle minoriteter
Samme dag som resolusjonen ble vedtatt i FNs Menneskerettighetsråd opplyste regjeringen om at den øker støtten til Norges internasjonale arbeid for seksuelle minoriteters rettigheter.

Støtten til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), dobles. LLH, som er medlem av FOKUS, får 2,7 millioner kroner til sitt internasjonale arbeid. Til sammen støtter Norge arbeidet for seksuelle minoriteters rettigheter med 11 millioner kroner. Tiltakene retter seg mot norske og utenlandske organisasjoner som jobber med menneskerettigheter i enkeltland og i internasjonale fora.

I en pressemelding fra regjeringen sier utenriksminister Jonas Gahr Støre at støtten fra Norge de siste fire årene har påvirket livet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i alle verdsdeler. - Det er vår plikt og glede å støtte dem, sier Støre.