Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Retten til Abort i Latin-Amerika - Katolske kvinner krever å få avgjøre dette selv

LA KONDOMEN VÆRE EN DEL AV DIN TRO! Kampanjen retter seg mot den katolske kirke med et håp om at kirken i større grad vil anbefale bruk av prevensjon. Foto: Martin Garat

Retten til abort, prevensjonsmidler og moderne seksualundervisning i skolen. Nettverket "Katolske kvinner for retten å bestemme selv" utfordrer Latin-Amerikas tyngste abortmotstandere, den katolske kirken, innenifra.

21.04.2009 By: Martin Garat

- Jeg er katolikk og går til gudstjeneste på søndager. Jeg er ikke motstander av den katolske kirken, men jeg kan helt enkelt ikke holde med Vatikanet i tre-fire spørsmål, sier Teresa Lanza fra den bolivianske avdelingen av Católicas por el derecho a decidir (Katolikker for et fritt valg).

Vatikanet sier blankt nei til abort, prevensjonsmidler og moderne seksualundervisning i skolen. Teresa Lanza og Católicas kjemper for å avkriminalisere abort og gi kvinner mulighet for å selv velge når og hvor mange barn de vil ha.
- Prevensjonsmidler og seksualundervisning må derfor være tilgjengelig for alle, ikke bare for middel- og overklassekvinner, sier Teresa. Det er ikke for ingenting at katolske biskoper i land etter land har fordømt Católicas virksomhet.

Nettverket som har sine røtter i USA (Catholics for a Free Choice), spredde seg til Latin-Amerika, der majoriteten av verdens katolikker bor, på i midten av 90-tallet. Católicas har i dag grupper over nesten hele kontinentet: Mexico, Brasilien, Colombia, Chile, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, Argentina och Bolivia.

- Vi er alle troende katolikker. En del av oss er teologer og det finnes til og med nonner som samarbeider med nettverket i hemmelighet. Nonnene ville kommet opp i problemer om det ble kjent at de støtter vårt sak, forteller Teresa Lanza.

Det er vanskelig å vite hvor mange aborter som blir gjort siden det er ulovlig. Ifølge Alan Guttmacher Institute i USA blir 18 millioner kvinner i Latin-Amerika gravide hvert år. Bortimot halvparten av graviditetene er planlagte og fire millioner av dem ender med en abort. I Bolivia blir det utført minst 55 000 aborter hvert år. Over 700 kvinner dør etter mislykkede aborter og langt fler blir skadelidende, ifølge Católicas.

- Retten til abort handler i bunn og grunn om folkehelsa, mener Teresa Lanza.
- Fattige kvinner i byene tar abort på illegale, uhygieniske og praktisk talt livsfarlige abortklinikker. På landsbygda er det vanlig at kvinner aborterer gjennom å føre inn lange strikkepinner eller kvister i underlivet. Det hender også at kvinner løfter tunge steiner for å framkalle en "naturlig" abort.

Det eneste landet i Latin-Amerika som har fri abort er sosialistiske Cuba, der inngrepet dessuten er gratis. I de fleste land er abort tillatt i særskilte tilfeller: om graviditeten er resultatet av en voldtekt, om morens liv er i fare eller om fosteret er misdannet. Hver gang en ny, mindre streng, abortlov har blitt innført har den katolske kirken satt seg på bakbeina og truet både politikere, leger og kvinner som velger å ta abort med bannlysning.

Ett eksempel er fra Colombia der landets Grunnlovsdomstol slo fast at abort skal tillates i de tilfeller som nevnes ovenfor.

- En abort er drap på en menneskelig vesen, sa den colombianske erkebiskopen Alfonso López Trujillo i forbindelse med den første aborten etter Grunnlovsdomstolens avgjørelse. Erkebiskopen la til at den første kvinnen som valgte å ta abort, eksempelvis en elleve år gammel jente som hadde blitt voldtatt, hadde blitt lurt til å avbryte graviditeten av "onde tunger".

Teresa Lanza er kritisk mot kirkens ledelse og tror at biskoper og andre katolske representanter lever i en annen verden, uten kontakt med vanlige troende. Samtidig er hun stolt over sin tro og over den katolske kirkens sosiale arbeid. Hun berømmer de prestene, nonnene og munkene som arbeider i skur og på den etterlatte landsbygda.
- De kjemper for de som er dårligst stilt og de deler deres liv. Så de forstår at retten til abort er viktig. Uønskede graviditeter er vanligst blant de fattigste, som har minst mulighet til å forsørge sine barn eller å ta sikre aborter. Dessverre deler ikke biskopene vanlige folks virkelighet og forstår ikke abortproblematikken.

Nettverket Católicas kjenner vel til den katolske kirkens strukturer og lære. Flere av teologene i nettverket tolker Bibelen fra et kvinnelig perspektiv. Teresa Lanza mener at Bibelens tekster, om man leser dem på den "rette" måten, er frigjørende isteden for fordømmende. Católicas tror at det er fullt mulig å gjennomføre en abort uten å bryte imot katolisismens prinsipper. I deres tolkning er abort en synd bare om kvinnen selv oppfatter det som en synd. Om hun derimot tror at en abort er den mest moralske riktige avgjørelsen, så begår hun ingen synd og behøver ikke fortelle om den når hun skrifter.

Fremgang og tilbakeslag
Nylig vedtok Bolivia en ny grunnlov. Católicas ville diskutere abortspørsmålet med medlemmene i den konstitusjonelle forsamling. Men det viste sig være vanskelig, for Católicas medlemmer er stort sett middelklassekvinner fra storbyene.

- Mange av de kvinnelige medlemmene tilhører urbefolkningen og lever på landsbygden. De er sterke og modige kvinner, men i deres kultur finnes det ingen forståelse for abort. De bryr sig heller ikke om spørsmål som kvinnens rett til sin egen kropp fordi de har et mer kollektivistisk syn på samfunnet.

Abort er forbudt i indianerbyene. Det er sannsynligvis en følge av at urbefolkningen føler at deres eksistens er truet og at hver abort er et tilbakeslag for deres overlevelse som folk.
Den nye grunnloven nevner ikke abortsaken, noe som Católicas tross alt er fornøyd med. Når grunnloven ble omskrevet hadde konservative krefter muligheten til å forby alle former for abort i Bolivia, altså selv ved omstendigheter som for eksempel etter en voldtekt som i dag berettiger abort. Derfor valgte Católicas å ikke gjøre fri abort til en kampsak. Nå finnes fortsatt muligheten for å endre loven i riktig retning.

- Grunnloven innebærer flere viktige steg fremover, hevder Teresa Lanza. - Blant annet er den bolivianske staten nå sekulær (tidligere var staten utelukkende katolsk). Uten den katolske kirkens press kommer det til å bli lettere å få gjennom nye lover som omhandler kvinner og seksualitet. Det finnes også problemstillinger vedrørende seksuelle og reproduktive rettigheter. Eksakt hvilke rettigheter det dreier seg om kommer å reguleres i en ny lov. Católicas arbeider i dag for at loven skal bli så omfattende som mulig. Moderne seksualundervisning i skolen står høyt på listen.

- Elevene behøver en nyansert seksualundervisning fri fra religiøse dogmer. Det er skremmende at ungdommer vet så lite om prevensjonsmidler og graviditet. Beklageligvis har mange lærere ikke en anelse om hvordan de skal prate om emnet og de synes ofte at det er pinlig. Det kreves en stor innsats innad utdanningsvesenet for å klare av denne oppgaven, sier Teresa Lanza.

Også i andre land er det framgang, som for eksempel når den colombianske Grunnlovsdomstolen tillater abort i særskilte tilfellet. Den absolutt største framgangen skjedde i 2007, da byen Mexicos delegater besluttet å tillate fri abort fram til den tolvte uken. Selv om det meksikanske samfunnet er veldig konservativt, har enda landet en sterk sekulær tradisjon der til og med en kristen politiker kan se feil ved at biskoper uttalar seg om politikk. Dessuten styres hovedstaden av det progressive senter-venstrepartiet PRD.

Et stort tilbakeslag inntraff i Nicaragua, der lovgivningen ble kastet tiår tilbake i tiden. Rett før presidentvalet 2006 avsluttet sandinisten og den tidligere revolusjonslederen Daniel Ortega med en pakt med den katolske kirken og innførte totalt abortforbud uansett omstendighetene. Selv ikke når morens liv er i fare er abort tillatt.
- Det er utrolig hvordan en gammel revolusjonær som Ortega bare bryr seg om å oppnå makt og gir blaffen i kvinnene, sier Teresa Lanza opprørt.

Framtiden
Når Católicas begynte sitt arbeid i Bolivia på slutten av 90-tallet var abort tabu og det var vanskelig å snakke om tema.
- I begynnelsen gikk vi inn for å få folk til å snakke om abort, uansett om de var for eller imot. Vi ordnet møter og seminarer under parolen "La oss snakke om abort". Vi var tvunget til å gjøre emnet mindre skammelig, forteller Teresa Lanza.

Sakta men sikkert blir Bolivia og de øvrige landene i Latin-Amerika mer åpen til tema og den katolske kirkens innflytelse minsker. Teresa Lanza er optimist for framtiden.
- Utviklingen går framover, om enn sakte, og de prestasjonene vi har gjort kan man regne med. Retten til abort eksisterer på den politiske dagsorden og folk diskuterer dette på en naturlig og hverdagslig måte, ikke som om det skulle vært noe utenomjordisk.