Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Kontaktkonferansen 2014

Forum for dialog mellom myndighetene og representanter for det sivile samfunn om likestilling og FN:

FATTIGDOMSBEKJEMPELSE
sett i et kvinneperspektiv

Tid: 29. januar kl. 09.00 – 15.00 (registrering fra kl. 08.30)
Sted: Røde Kors Konferansesenter, Henri Dunant salen, Hausmannsgate 7.


Kontaktkonferansen er en viktig møteplass mellom aktører fra sivilt samfunn og norske myndigheter. Et gjennomgående tema er diskusjon av norsk politikk på internasjonale arenaer for å sikre kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene, samt følge opp Norges likestillingsarbeid innenfor FN. Innspillene som fremkommer på konferansen er viktige for norske myndigheters internasjonale pådriverarbeid for likestilling.

I FN-året 2014 er møtene i FNs kvinnekommisjon (CSW) fra 10.-.21. mars viktige for Norge. Tema for møtet i år er “Challenges and achievements in the implementation of the Millennium Development Goals for women and girls”. 

Formålet med årets tema for Kontaktkonferansen er å se på hvordan Tusenårsmålene settes inn I et likestillingsperspektiv med spesielt fokus på kjønnsmessig skjevheter i oppnåelse av Tusenårsmål 1, og utfordringene knyttet til mål 3. Det ses fremover mot 2030 og målene Verdensbanken og EU nå har satt for å eliminere ekstrem fattigdom.  Dette må kobles til helhetlig integrering av kvinner og likestilling i nye mål som diskuteres i prosessen rundt Post 2015.

Det blir to paneldebatter. Den ene om jenter og utdanning vil bl.a. se på hvordan vi kan sørge for at jenter både begynner på skole, gis mulighet til å fullføre, for tilgang til videre utdanning, samt jobbmuligheter og økonomiske rettigheter etter endt utdanning.  Det andre panelet vil bl.a. se på hvordan norske miljøorganisasjoner jobber med kjønnsdimensjonen på klima og miljø i sitt internasjonale arbeid. Den vil se på hva som gjøres for å følge opp Rio+20, hvor den norske regjering og delegasjonen hadde kvinner og likestilling som overordnet prioritet. Ses det som like viktig inn mot arbeidet med Post 2015?

Se hele programmet for konferansen her 

 

Les det norske sivilsamfunns innspill til norske myndigheter utarbeidet på Kontaktkonferansen: