Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

iFokus – aktuelt magasin med dybde

Logoen for magasinet iFokus

Fra nå av heter magasinet vårt iFokus. Med det nye navnet ønsker vi å gå dypere inn i og aktualiserer spørsmål som berører likestilling og kvinners rettigheter.

13.05.2016 Av: Eldrid Oftestad

Magasinet vårt har fått nytt navn. Fra nå av heter det ikke lenger Kvinner Sammen, men iFokus. Hvorfor gjør vi dette? Det er det flere grunner til.

Med det nye navnet ønsker vi ytterligere være på ballen og aktuelle på spørsmål om likestilling og kvinners rettigheter. Kort sagt er planen å løfte fram saker om internasjonale kvinnespørsmål som allerede diskuteres og som kanskje er en del av nyhetsbildet. Men vi vil gjøre noe mer enn bare å repetere ulike standpunkt og syn. Vi vil fremme kvinner i sør sin stemme, men vi vil forsøke å borre dypere i det vi skriver om. På den måten håper vi at leserne våre får noe mer, noe nytt.

Økonomisk gevinst å fremme kvinners rettigheter

Dessuten ønsker vi å markere at likestilling, kvinners rettigheter, deltakelse og utvikling ikke er bare viktig for de berørte personene – altså jentene og kvinnene selv. I bunn og grunn handler det også om den andre halvparten av befolkningen, resten av samfunnet. Et land tjener på å fremme jenter og kvinners rettigheter, ikke minst økonomisk. I samfunn preget av fattigdom, konflikter og økonomisk nedgang er kvinners rettigheter neglisjert, og de er fratatt muligheten til å bidra i samfunns- og næringsliv.  

«Vår analyse viser at økonomisk og sosialpolitikk kan bidra til mer rettferdige og likestilte samfunn i likhet med sterkere og velstående økonomier, hvis de er utformet og implementert med kvinners rettigheter i sentrum», sier direktør Phumzile Mlambo-Ngcuka i UN Women i sin innledning til rapporten «Progress of the World’s Women 2015-2016. Transforming economies, realizing rights».

Verktøyet FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål kan bli et verktøy for å oppnå en bedre framtid for alle, og da kommer man ikke utenom kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene. Det er helt nødvendig å sikre likestilling og kvinners deltakelse og utvikling for at vi skal klare å nå de 17 målene.

Dessuten kan bærekraftsmålene spille en rolle for å fremme jenter og kvinners helse, rettigheter og velferd, som Katja Iversen sier i iFokus nr. 1 – 2016. Hun er direktør for Women Deliver, verdens største konferanse som foregår 16.-19. mai i København. Konferansen tar opp spørsmål om kvinners helse og rettigheter, og i år handler det om FNs bærekraftsmål.

Les intervjuet med Katja Iversen i iFokus

Det første nummeret av iFokus handler om kvinners seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). I nummeret tar vi opp aktuelle spørsmål som berører dette, som abort, prevensjon, kjønnslemlestelse, seksualundervisning og LHBT. Og den røde tråden i artiklene og historiene er religion og religiøse syn, som fortsatt ofte står på den andre siden i kampen om å oppnå disse rettighetene. Kan religion støtte alle kvinners rettigheter?

Her kan du lese hele magasinet

God lesing.

Les intervju i iFokus med Katja Iversen, direktør for konferansen Women Deliver om kvinners helse og rettigheter

Det er gratis å abonnere på iFokus. Ønsker du et abonnement? 

Gå inn her for å registrere deg