Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Skap jobb, skap likestilling

Møteserie om kvinner og økonomi

Samarbeid, teknologi og god familiepolitikk må til for at flere kvinner i verden skal kunne få seg en jobb og bli økonomisk selvstendige.

21.11.2016

LO, UNIO og FOKUS bidro til å gjøre en ganske mørk november morgen litt lysere for rundt 30 personer som samlet seg til frokostmøte på Kulturhuset mandag 21. november. Temaet denne morgenen var kvinner i økonomi og arbeidsliv, som også er hovedtemaet til neste års møte i FNs kvinnekommisjon (CSW). 

Møtet var det første i en serie på fire: Oslo, Bergen, Trondheim og avrunding i Oslo, for å mobilisere sivilsamfunnet og andre til en likestillingsdebatt i forkant av CSW. Frokostmøtet på Kulturhuset ønsket et særlig blikk på anstendig arbeidsliv, teknologi som driver og mulighetsskaper, samt hvordan sivilsamfunnet kan arbeide i sør, i samspill sør-nord og sør- sør. Fredskorpsdirektør Nita Kapoor modererte panelet og ga innlederne mange spenstige utfordringer.

Samarbeid mellom næringsliv, sivilsamfunn og myndigheter

Jon Vea, prosjektleder i NHO, snakket om jobbskaping, teknologi og partnerskap bl.a. i arbeidet for fagutdanning, samt bruken av både ny og enkel teknologi. Stikkord som telefoni, fornybar energi (solcellepaneler), enkle metoder for å pumpe fram vann til hushold og jordbruk, ga en pragmatisk tilnærming til partnerskap med næringslivet. Han understreket også hvilket rom norske myndigheter har og bør ta for å legge til rette for slikt samspill og grunnlag for jobbskaping, samt bruke sivilsamfunnsorganisasjonene i katalytisk arbeid.

Vea trakk from hvor vanskelig det er å få til såkalt trepartssamarbeid i utviklingsøkonomier, der solide arbeidsgiverforeninger ofte ikke finnes og fagorganiseringen er svak.

– I noen land har jeg vært med på å organisere fagopplæring for unge mennesker, men jentene faller fra, fordi det blant annet ikke finnes sanitære forhold, vann og lignende. Lang reisevei hindrer også kvinners deltakelse, sa Vea.

God familiepolitikk er avgjørende

Førstesekretær i LO, Peggy Hessen Følsvik, snakket om anstendig arbeidsliv, fagorganiseringens betydning i nord som i sør, og at en jobb med lønn å leve av er grunnlaget for kvinners frihet og deltakelse.

Hun trakk også fram at en god familiepolitikk som sikrer barnetilsyn, permisjonsordninger etc., er helt avgjørende for kvinners arbeidsliv, jfr. norske erfaringer. ILOs konvensjon nr. 156 (om begge kjønns rett til både arbeidsliv og familieliv) ble trukket fram som sentral, og må brukes inn i Kvinnekommisjonens arbeid.

Følsvik mente at NHO og LO kan gjøre mer sammen for å påvirke norsk utviklingspolitikk, og i konkrete programmer og prosjekter ute.

– Det er en viktig og indre sammenheng mellom fagbevegelse og kvinnebevegelse, sa Følsvik. – Menn gir ikke fra seg makt så lett.

Styrker lokale organisasjoner

Styreleder i FOKUS, Elin Ranum, innledet om hvordan FOKUS-paraplyen arbeider, både normativt i FNs organer, inn mot norske myndigheter, og ikke minst: gjennom ulike programmer i ti land i sør.

Sivilsamfunnet har en stor oppgave i å samspille med søsterorganisasjoner i sør og bidra til at disse får mulighet til å påvirke egne myndigheter og FN-organer.

Hun framhevet også at FOKUS nå i større grad enn tidligere, søker samarbeid med næringslivet, og vil bidra til å utvikle verktøy for aktsomhetsvurderinger, integrering av kjønnsperspektivet i all jobbskaping osv.

– FOKUS støtter kooperativer, spare- og lånegrupper, SRHR-tiltak (tiltak for kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (red.)), arbeid mot vold og programmer for kvinners deltakelse i freds- og konfliktløsende arbeid, sa Ranum.

Må skape arbeidsplasser

I debatten understreket bl.a. UNIO og Fredskorpset behovet for skreddersydd fagutdanning, men også steget etter avsluttet fagutdanning: nemlig å få jobb. Partnership for Change framholdt at deres mål er å skape jobber for, av og med kvinner.

Prosjektkoordinator for FOKUS (og møteserien), Arni Hole, framhevet at jobbing i forkant av og i CSW er viktig, men like vesentlig at de formelle vedtak som fattes i kommisjonen, blir tatt i bruk i etterkant, i oppfølging nasjonalt og globalt. Dette har vært litt mangelvare og er viktig for sivilt samfunn å ta med seg. Hun understreket betydningen av å trekke med gutter og menn i arbeidet, siden det i dag er et stort press på kvinners rettigheter fra krefter som ikke ønsker reell likestilling.

Neste seminar:

FOKUS ser fram til neste møte i denne frokostserien: 16. desember i Bergen, der FNs bærekraftmål er tema. Spennende innledere fra UNIO (leder Ragnhild Lied), NHH (professor Kjetil Bjorvatn) og Krf (Emil André Erstad) vil sitte i panelet som vil bli moderert av BT-journalist Liv Skotheim, med spisskommentar fra Åsta Årøen i Venstrekvinnene.

Vel møtt i Bergen - likestillingsdebatt i julestria!

Fra venstre: Nita Kapoor fra Fredskorpset var moderator. I panelet satt Jon Vea fra NHO, Peggy Hessen Følsvik fra LO og styreleder i FOKUS Elin Ranum. Helt til høyre er Arni Hole, koordinator for møteserien på vegne av FOKUS
Fra venstre: Nita Kapoor fra Fredskorpset var moderator. I panelet satt Jon Vea fra NHO, Peggy Hessen Følsvik fra LO og styreleder i FOKUS Elin Ranum. Helt til høyre er Arni Hole, koordinator for møteserien på vegne av FOKUS