Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Pressemelding i anledning statsbudsjettet

Forslag til statsbudsjett 2017

Positive signaler for internasjonalt likestillingsarbeid, mener FOKUS

06.10.2016 Av: FOKUS

Oslo, 6. oktober 2016: Pressemelding om regjeringens forslag til Statsbudsjettet 2017:

FOKUS støtter satsingene på kvinners rettigheter og likestilling i forslaget til bistandsbudsjett for 2017, men forventer at det bare representerer begynnelsen på gjennomføringen av handlingsplanen som ble lansert tidligere i høst.

Regjeringen lanserte nylig handlingsplan for kvinners rettigheter og likestilling i utenriks- og utviklingspolitikken. FOKUS har vært særlig spent på oppfølgingen av handlingsplanen i statsbudsjettet.

– Det skal blant annet satses på programmet Likestilling for utvikling, basert på norske likestillingserfaringer. Det synes vi er positivt, sier Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS, og understreker at samarbeid med kvinneorganisasjoner vil være avgjørende for å realisere handlingsplanen.

Kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter er et satsingsområde i handlingsplanen, og regjeringen har skjerpet innsatsen her. I en tid hvor disse rettighetene er under press, finner FOKUS dette svært positivt.

FOKUS er også fornøyd med at regjeringen legger frem et budsjettforslag uten kutt til bistanden som går gjennom norske sivilsamfunnsorganisasjoner.

– Norske organisasjoner og våre partnere oppnår viktige resultater med vårt bistandsarbeid, ofte på områder der staten og andre ikke kan bidra på samme måte. Vi skulle gjerne sett en økning til bistanden gjennom sivilt samfunn, men er fornøyde med at fjorårets meningsløse kuttforslag ikke gjentas i år, sier Lindstad.  

Kontaktperson:

Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS: 95 05 45 87 / gl@fokuskvinner.no