Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Høy utbredelse av vold mot urfolkskvinner

Foto: Mette Moberg

Vold og overgrep er seg selv helt uakseptabelt, men at det er påvist en forskjell mellom samer og etniske norske er noe som må tas på alvor, påpeker Sametingspresident Ailli Keskitalo.

18.03.2016 Av: Mette Moberg, administrasjons- og økonomisjef i FOKUS

Sametinget i Norge og FOKUS arrangerte sammen et seminar om vold mot urfolkskvinner («Violence against indigenous women») under FNs kvinnekommisjon i New York. Arrangementet samlet fullt hus på Sjømannskirken i New York. Seminaret startet med at Sametingspresident Ailli Keskitalo mintes Berta Cáceres, en kjent urfolksleder og miljøaktivist fra Honduras som ble myrdet 3. mars.

På arrangementet presenterte forsker Astrid Eriksen ved Høgskolen i Oslo og Akershus sin studie om vold mot kvinner med samisk bakgrunn. Den viser at 49 prosent av kvinner med samisk bakgrunn har vært utsatt for vold, mot 35 prosent av etnisk norske. 22 prosent av samiske kvinner oppgir å ha vært utsatt for seksuell vold, uavhengig av alder, mot 16 prosent av øvrige kvinner. Det vises også til internasjonale studier som tyder på høyere utbredelse av vold i nære relasjoner blant urfolk, og da særlig vold mot urfolkskvinner.

Etterlyser mer forskning

Sametingets president, Aili Keskitalo, sa i sin innledning at hun ser svært alvorlig på funnene i studien om vold blant samer. Hun mente at det må forskes mer for å avdekke årsakene til dette.  

– Som kvinne, feminist og president for Sametinget tar jeg dette veldig alvorlig, sa hun, – Det er helt uakseptabelt.

Samtidig påpekte hun at det ikke er en kulturell tradisjon blant samene at kvinnene utsettes for vold.

– Hvorfor det skjer vet vi lite om, men vi vet at vi deler dette med andre urfolkskvinnegrupper i andre deler av verden. Å bekjempe vold i nære relasjoner er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar over hele verden. Sametinget ønsker å være med på å ta dette ansvaret, sa sametingspresident Aili Keskitalo.

Hun sa også at hun har høy respekt for det arbeidet som Norge og de andre nordiske landene gjør for å bekjempe vold mot kvinner.

Samarbeid med Justisdepartemenet

Statsråd Solveig Horne innledet med at si at vold mot kvinner er en av de største utfordringene vi har i dag.

Det er dessverre trist at urfolkskvinner er mye mer utsatt for vold, utnyttelse i arbeidsmarkedet og trakassering.

– Det er både en likestillingssak og en menneskerettighetssak. Samtidig er vold mot kvinner en trussel mot bærekraftig utvikling. Det er dessverre trist at urfolkskvinner er mye mere utsatt for vold, utnyttelse i arbeidsmarkedet og trakassering. De er også mye mer sårbare i krig og konflikt.  Nettopp derfor er det så viktig at dette temaet blir satt på dagsorden, sa hun.

Sametinget har inngått et samarbeid med Justisdepartementet for å få mer kunnskap om vold i samiske kommuner. Prosjektet skal også se på mulige forebyggende tiltak. Dette er et tiltak for å få ned antallet som utsettes for vold.

Statsråden var også helt klar på at vold mot kvinner er et stort problem i Norge. Antall kvinner som utsettes for vold har ikke gått ned. I 2015 ble halvparten av alle kvinnene som ble drept, utsatt for partnerdrap.

– Vi kan ikke stå stille og se på at kvinner utsettes for dette. Det stedet hvor de skulle være tryggest er blitt det farligste stedet for mange, sa statsråden.

Hun avsluttet med å si at vi må styrke arbeidet mot vold mot kvinner ytterligere slik at vi kan nå målet om å ende vold mot kvinner innen 2030.

Å være opptatt av andre

Blant FOKUS sørpartnere, som deltar på Kvinnekommisjonens møte, er Ana Esperanza Tubac Culalay, fra organisasjonen AGIMS i Guatemala. Hun minnet oss på hvilken dag 14. mars er i Mayakalenderen.

– Det er den dagen da vi skal være opptatt av det utenfor oss selv, sa hun.

Derfor mente hun dagen var den riktige i forhold til det tema som ble tatt opp.


Ana Esperanza Tubac Culalay, fra organisasjonen AGIMS i Guatemala og Sametingspresident Ailli Keskitalo. Foto: Mette Moberg 

Hun fortalte en sterk historie om en mayakvinne som hadde blitt mishandlet på det groveste av sin mann i mange år. Tilslutt søkte hun sikkerhet hos politiet, men fikk da beskjed om at hun måtte tilgi sin mann, for ellers ville han skille seg fra henne og hun måtte tenke på skammen.

Drømmer om at kvinner slipper å engste seg

Hun valgte heller å engasjere seg i organisasjonslivet og jobber i dag aktivt i AGIMS. De jobber blant annet med Justisdepartementet i landet for å lære mer om vold mot kvinner og hvordan saker som kvinner fremmer skal behandles i rettssystemet. AGIMS har også advokater som kan gi juridiske råd til kvinner, og de jobber med kvinners helse og ikke minst for kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter.

– Jeg drømmer om at alle kvinner skal kunne leve som frie mennesker uten å måtte engste seg for å bli utsatt for vold, påpekte Ana Esperanza.

Daglig leder i FOKUS, Gro Lindstad, avsluttet møtet med en kort oppsummering. Hun takket spesielt Sametinget for et godt samarbeid som nok vil fortsette fremover.

Les rapporten om vold mot kvinner i samiske miljø