Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Likestillingsåret 2015

Smallmenonbigissues.no

Var 2015 et godt år for likestilling? Ja, men vi beveger oss altfor sakte fremover. FOKUS er blant annet bekymret for seksuelle rettigheter og situasjonen for kvinner på flukt.

06.01.2016

FOKUS trekker frem FNs nye bærekraftsmål, som noe av det mest positive som har skjedd for likestilling i 2015. Disse som ble vedtatt i september i år, består av 17 mål, og erstatter FNs tusenårsmål.

Gledelig med eget mål om likestilling

– Tusenårsmålene medførte stor utvikling på mange områder, men vi oppnådde minst i målene som omhandlet kvinner og likestilling. Derfor er det gledelig at vi har fått et eget bærekraftsmål for likestilling, og inkludering også i andre mål. Økt likestilling i verden vil være avgjørende for å oppnå målene i løpet av de neste 15 årene, sier Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS.

Men Lindstad er skuffet over at ikke seksuelle rettigheter ble inkludert i bærekraftsmålene. – Begrepet «seksuelle rettigheter» omfatter abort og LHBTI-problematikk, noe som fortsatt er kontroversielt i internasjonal sammenheng. Dette er en trist tendens, sier hun.

Kvinner på flukt

Flyktningkrisen har dominert nyhetsbildet dette året, men i den generelle nyhetsstrømmen forsvinner gjerne oppmerksomheten på hvilke konsekvenser flukten kan ha for kvinner. Flyktninger er generelt utsatt for overgrep og opplever bortfall av grunnleggende rettigheter. Kvinner er spesielt utsatt.

– Vi vet at kvinner og jenter utsettes for vold og overgrep. Det gjelder både i hjemlandene, når de er på flukt og når de kommer til flyktningmottak i ulike land, sier Lindstad.

Positivt på fremtiden

Likevel ser Lindstad positivt på fremtiden, ikke minst med tanke på hva morgendagens generasjon kan oppnå. Derfor har FOKUS laget likestillingskampanjen Small Men on Big Issues. I flere filmsnutter intervjues gutter fra Norge og Tanzania i alderen 5-9 år om likestilling.

Les mer om kampanjen Small Men on Big Issues 

Flere positive utviklingstrender for likestilling i 2015:

  • Gambia og Nigeria forbyr kjønnslemlestelse av jenter.
  • Sierra Leone opphever forbudet mot abort.
  • Kvinner i Saudia-Arabia stemmer ved lokalvalg. 18 kvinner valgt inn i kommunestyrer.
  • Seksualisert vold synliggjøres i fredsforhandlingene i Colombia.

Les også UN Women sin oppsummering av likestillingsåret 2015