Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Kvinner og barn må prioriteres i flyktningkrisen

Foto: UN Women

Jenter og kvinner er spesielt utsatt i dagens flyktningkrise. Økning i humanitær bistand på statsbudsjettet må bety en satsing for kvinner på flukt.

07.10.2015

Pressemelding fra FOKUS om regjeringens forslag til Statsbudsjettet 2016:

FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål støtter en økning i den humanitære bistanden. Men FOKUS savner mer konkrete tiltak for å ivareta jenter og kvinner som er på flukt i regjeringens forslag til Statsbudsjettet 2016.

– Vi vet at vold og overgrep øker i fluktsituasjoner og at kvinner og barn er en særlig utsatt i krig, konflikt og kriser. Denne erkjennelsen må reflekteres bedre i konkrete tiltak for å ivareta disse gruppene, sier Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS.

FOKUS har bred erfaring fra arbeid med kvinner i krig og konflikt, og vil utfordre regjeringen til å skjerpe kvinneprofilen i den humanitære bistanden.

– Kvinner og barn på flukt må skjermes og bli spesielt tatt vare på.  Dette gjelder både de som er på flukt i nærområdene og de som kommer til Europa og Norge. Når flyktningleire og mottak blir større og mer uoversiktlig, er risikoen for vold og overgrep enda større, sier Lindstad.

FOKUS er for øvrig fornøyd med at regjeringen i sitt budsjettforslag går inn for å ta et aktivt lederskap for å styrke kvinners rettigheter og likestilling internasjonalt.

– Vi er glade for at likestilling og kvinners rettigheter er tydelig løftet fram og forventer at det følges opp gjennomgående i utviklingspolitikken, sier Lindstad.

Kontaktpersoner:
Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS: 95 05 45 87 / gl@fokuskvinner.no 
Eldrid Oftestad, kommunikasjonsleder i FOKUS: 99 70 79 03 / eo@fokuskvinner.no

Her kan du laste ned pressemeldingen