Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Konsekvenser av budsjettkutt

Foto: Kvinner Sammen

Regjeringens foreslåtte kutt på 4,2 milliarder i det langsiktige bistandsarbeidet, kan få alvorlige konsekvenser for kvinner i sør.

03.11.2015

FOKUS har mange planer for arbeid for kvinner og kvinners rettigheter i sør  i perioden 2015-2018. Mye av dette arbeidet og mange berørte kvinner må lide hvis regjeringens kuttforslag for 2016 når igjennom.

Eksempler på planlagt arbeid får konsekvenser for bistandskuttet på 4, 2 milliarder:

 • 600 kvinner i Etiopia som er offer for vold kan søke tilflukt på krisesenter (i en region der ingen andre krisesentre finnes).
 • 4000 kvinner i Etiopia som er offer for vold kan få hjelp og rådgivning fra krisesenteret.
 • Over 70 000 ungdom, menn og kvinner får seksualundervisning og kunnskap om seksuell helse og rettigheter.
 • 37 000 kvinner, ungdom og menn i Tanzania får tilgang til moderne prevensjonsmidler.
 • Færre barn i Kenya og Tanzania blir utsatt for kjønnslemlestelse.
 • Over 5000 gravide jenter og kvinner i Colombia får rådgivning.
 • 40 saker blir ført for retten i Guatemala, for at jenter/kvinner som har blitt gravide etter voldtekter kan få tilgang til abort.
 • 8 offentlige helseklinikker i Guatemala er utstyrt, der offer for seksualisert vold kan få nødvendig hjelp.
 • 156 000 personer har fått informasjon om «anti-sex-turisme», som viser konsekvensene av sex-turisme. Blant annet mange av de som reiser til Brasil i 2016 for å se OL.
 • Flere kvinnelige journalister i Kenya, Tanzania og Sør-Afrika, og at rikskringkastingsselskapene i de tre landene har utarbeidet strategier for å øke kvinners deltakelse i media.
 • 450 kvinner i året i Tanzania får hjelp til å få godkjente dokumenter som viser at de eier landområder.
 • 2000 kvinner i året i Tanzania får juridisk bistand.
 • 28 nettverk for å støtte lokale menneskerettighetsforsvarere i Tanzania er etablert innen 2018.

Onsdag 4. november markerer over 100 organisasjoner sin motstand mot det usolidariske kuttet i bistanden. Møt opp kl. 12.00 utenfor Stortinget!

Les pressemelding om markeringen