Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Fører kvotering automatisk til innflytelse?

Foto: Flickr / State Department photo/ Public Domain

Mange land har satt i gang kvotering for å øke antall kvinnelige representanter i parlamentene. Men gir økningen bedre innflytelse?

03.11.2015

Kvinner er stort sett underrepresentert i alle parlamenter i verden. Mange land benytter kvoteringsordninger for å øke andelen kvinner. Dette fører til økt kvinnelig politisk deltakelse, men er det i seg selv nok til å skape god politikk for kvinner?

Hva må til for at land spesielt i Afrika sør for Sahara vedtar lover som gir kvinner de samme rettigheter som menn? I rapporten «Ved makten – med makt? Et blikk på kvinner i parlamenter og deres faktiske innflytelse på politikk» drøftes teorier om kvotering og kvoteringsordninger i spesielt to land; Rwanda og Uganda.

Rapporten ble ferdigstilt i oktober 2015, og bygger på en omfattende deskstudie, feltarbeid i Rwanda og Uganda, samt en litteraturstudie av relevante publikasjoner.

Last ned hele rapporten