Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

FOKUS i 20 år

Foto: FOKUS

Innsatsen for kvinners rettigheter må bli sterkere og mer samkjørt. Forståelsen av sammenhengene må bli bedre, sier Mette Moberg. En av FOKUS første ansatte oppsummerer de 20 årene.

18.11.2015 Av: Mette Moberg

Det eneste ordet som høres i salen er JA. Det er stille i salen når en etter en av representantene fra kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg går opp på talestolen og gir sin tilslutning til at FOKUS stiftes. Høytidelig skriver de under på protokollen, og 14. oktober 1995 er FOKUS et faktum. 20 år med samarbeid mellom kvinneorganisasjonene i Norge og kvinneorganisasjoner i Sør for kvinners rettigheter og fulle likestilling starter.

Men historien til FOKUS går tilbake helt til 1989, da 46 kvinneorganisasjoner og kvinneutvalg fikk tildelt TV-aksjonen «Kvinner i den 3. verden». TV-aksjonen krevde fem års oppfølging, og to organisasjoner ble grunnlagt. Den ene var et Oppfølgingskontor for TV-aksjonen og den andre en egen organisasjon som fikk navnet Senter for Internasjonale Kvinnespørsmål (SIKS). Senteret jobbet med informasjon om internasjonale kvinnespørsmål og utga første nummeret av Kvinner Sammen i 1990. Magasinet var finansiert av TV-aksjonsmidler.

Sammenslåing

Etter hvert fant styrene for de to organisasjonene ut at det var en tungvinn modell. De ønsket å slå de to sammen. Samtidig mottok Oppfølgingskontoret for TV-aksjonen en henvendelse fra Norad som ønsket å inngå en egen rammeavtale med kvinneorganisasjonene. Det ble nedsatt en egen arbeidsgruppe som ble ledet av Marie Larsson fra Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF). Arbeidsgruppen skulle utarbeide forslag om å slå SIKS og TV-aksjonens oppfølgingskontor sammen til en organisasjon og søke Norad om å opprette en rammeavtale på prosjektmidler. Det ble utlyst en navnekonkurranse, og forslaget fra IKFF om å kalle organisasjonen FOKUS med kvinnetegnet i O’en vant.

Som følge av denne fellesinnsatsen, har over 140 kvinneorganisasjoner i mer enn tretti land siden da fått støtte til prosjekter for jenter og kvinner.

De første ansatte i FOKUS ble undertegnede, Mette Moberg, fra TV-aksjonen og Trine Lynggard fra SIKS. Etter hvert ble stillingen som daglig leder utlyst, og Elisabeth Eie ble ansatt som første daglig leder.

At samarbeid nytter, viser resultatene fra de første fem årene med TV-aksjonsmidler. 92 små og store kvinneprosjekter i Afrika, Asia og Latin-Amerika ble støttet med midlene. TV-aksjonen var et eksempel på solidaritet i praksis. Det var også en historie om samarbeid mellom kvinneorganisasjoner i Nord og deres søsterorganisasjoner i Sør.

Som følge av denne fellesinnsatsen, har over 140 kvinneorganisasjoner i mer enn tretti land siden da fått støtte til prosjekter for jenter og kvinner.

Kvinnekonferansen i Beijing

Det var ingen tilfeldighet at FOKUS ble formelt stiftet i 1995. Samme år ble FNs Kvinnekonferanse arrangert i Beijing, der handlingsplanen «Platform for Action» ble vedtatt. Denne handlingsplanen sammen med FNs Kvinnekonvensjon «CEDAW» danner rammen for FOKUS sitt arbeid.

I 1995 startet også et samarbeid med Barne- og Likestillingsdepartementet. Departementet overlot alt som hadde med reisestipend for kvinneorganisasjonene til Beijing til FOKUS, som fikk ansvaret for all praktisk gjennomføring av den norske deltakelsen under Forumet i Huairou.

I denne perioden er det viktig å fremheve at Karin Stoltenberg var pådriver for kvinneorganisasjonenes deltakelse og at de skulle bli hørt. Det ble nedsatt arbeidsgrupper som utarbeidet innspill til departementet. FOKUS fikk også ansvaret av Nordisk Ministerråd for å ha et eget Nordisk Rom under konferansen. Likestillingsminister Grete Berget fra Norge, likestillingsminister Mona Sahlin fra Sverige og Islands president Vigdis Finnbogadottir besøkte rommet. De deltok også på seminarer der mer enn 100 organisasjoner hadde utstillinger.

Samme år ble den første rammeavtalen med Norad inngått, noe som gjorde at prosjektene som var blitt støttet med TV-aksjonsmidler kunne videreføres. I tillegg ble det satt i gang nye spennende prosjekter.

Kvinneorganisasjonenes samarbeid

Antall medlemsorganisasjoner har økt betraktelig siden 1995. Nå i 2015 er vi oppe i 63 medlemsorganisasjoner. FOKUS rommer gamle og nye kvinneorganisasjoner med ulik størrelse, sammensetning, livssyn, innsatsområder, politisk og kulturelt ståsted. På tross av ulikhetene, samarbeider alle godt om internasjonale kvinnespørsmål.

Milepæler

Mye har skjedd gjennom disse 20 årene og det er vanskelig å fremheve alt, men det er noen milepæler som fortsatt står krystallklare:

1992
Rigoberta Menchu Tum, fra CONAVIGUA i Guatemala, (støttet av FOKUS) tildeles Nobels Fredspris

1995
FNs Kvinnekonferanse i Beijing, hvor FOKUS har ansvar for all koordinering mellom kvinneorganisasjonene og for Nordisk Rom.

1999
FOKUS har Operasjon Dagsverk og setter rekord i innsamling. Samme dag som Operasjon Dagsverk arrangeres, settes også ny rekord i besøk på hjemmesiden til FOKUS. 44.000 var innom.

2002
Palermoprotokollen, FNs protokoll for å forebygge, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn, vedtas. En av de som var med for å få igjennom denne protokollen var CATW, som er støttet gjennom FOKUS.

2004
Wangari Maathai, fra Greenbelt Movement, Kenya, som mottar støtte fra FOKUS, tildeles Nobels Fredspris.

2005
FOKUS har TV-aksjonen «Drømmefanger» for bekjempelse av vold mot kvinner og samler inn 133 millioner kroner.

2007
Kjønnslemlestelse blir forbudt ved lov i Eritrea, og Den Eritreiske Kvinneunion får ansvar for å overvåke at loven blir overhold.

2008
FOKUS øker antall ansatte fra seks til elleve og oppretter en egen analyse- og utredningsenhet.

2011
FOKUS oppretter egne landkontorer i Colombia og på Sri Lanka.

2011
Ellen Johnson Sirleaf og Leymah Gbowee, fra Liberia og Tawakkol Karman fra Jemen, tildeles Nobels Fredspris. FOKUS har ansvar for fakkeltoget sammen med Norges Fredsråd og arrangerer stor konferanse med internasjonale gjester og Tawakkol Karman.

2011
FOKUS blir Nasjonalkomite for UNIFEM (senere UN Women).

2013
Stemmerettsjubileet, hvor FOKUS I samarbeid med PRIO og BLD har ansvar for den internasjonale konferansen Women, Power and Politics: The Road to Sustainable Democracy.

2015
FOKUS oppretter egne program, også direktedrevne.

Ja, vi er her og vi trengs fortsatt

Likestillingsutfordringene er globale og løsningene er komplekse. Mye bra har skjedd på den politiske dagsorden, men samtidig stikkes det stadig kjepper i kvinnenes utviklingshjul. Innsatsen for kvinners rettigheter må bli sterkere og mer samkjørt. Forståelsen av sammenhengene må bli bedre. Kvinner må selv komme til orde og ikke lenger være den tause kompetansen som ikke blir inkludert.

FOKUS er fortsatt her og det er ingen tvil om at vi fortsatt trengs. Og vi skal fortsatt kjempe for kvinners fulle likestilling globalt fordi det er vår rett som kvinne.