Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Viktig med He for She i Somalia

Ayaan Ali på CSW59

Det er kritisk for gjenoppbyggingen og demokratiseringsprosessen i Somalia at menn innser viktigheten av kvinner i Somalisk politikk, skriver Ayaan Ali i et blogginnlegg fra FNs kvinnekommisjon.

30.03.2015 Av: Ayaan Ali, foreningen for somaliske kvinner og barn

Kvinner i Somalia har startet en bevegelse for å få grunnlovsfestet at minst 30 prosent av parlamentarikerne skal være kvinner. I denne prosessen er det viktig at også menn engasjerer seg og fremmer kvinners politiske deltakelse. Det er kritisk for gjenoppbyggingen og demokratiseringsprosessen i Somalia at menn innser viktigheten av kvinner i Somalisk politikk. Kanskje kan He for She-kampanjen som UN Women lanserte i fjor bidra til å tilrettelegge for en innbydende politisk arena for kvinner?  

«1970 Somaliske Gullalder»

Som ung norsksomalier har jeg igjennom hele oppveksten min hørt om hvordan samfunnet i Somalia var før krigen startet i 1991. Somaliske kvinner referer til tiden før krigen i 1991 som et ideelt politisk og sosialt Somalia der kvinner ble prioritert på mange arenaer, blant annet innenfor utdanning. Under «gullalderen» var det mannlige politikere som fremmet viktigheten av kvinner i utdanning og politikk. 

I dagens Somalia er det mye som må skje for at det skal kunne kalles et likestilt samfunn. Kanskje må Somalia ta noen skritt tilbake? Kanskje He for She-konseptet kan bidra til bringe «gullalderen» tilbake i Somalia? 

The sixth clan

Det politiske systemet i Somalia er basert på et klansystem som har bidratt til å ekskludere kvinner i politikken. Hvordan skal kvinner vinne politisk terreng innenfor et slikt system? Jo, de må finne løsninger som passer til konteksten, og nettopp det har skjedd i Somalia. 

Somaliske kvinner har formet noe de kaller for «the sixth clan», eller den sjette klanen. Den sjette klanen er et nettverk kvinner i Somalia har dannet for å fremme deres politiske engasjement. Ettersom det politiske systemet i Somalia er klanorientert, hadde kvinnene kollektivt bestemt seg for å danne en politisk kvinnebevegelse som åpnet for en plattform der kvinner promoterte for å få sin politiske stemme hørt.

Store fremtidsplaner

Under CSW i New York fikk jeg møte den Somaliske delegasjonen. Vi diskuterte og idémyldret om ulike prosjekter for Somalia.  

Jeg har tidligere arbeidet i Grunnlovs- og demokratiseringsdepartementet under Puntland-regjeringen i Somalia. Å få muligheten til å reise tilbake  til Somalia for å arbeide med gjenoppbygningen av hjemlandet er noe jeg spesielt ser fram til i sommer, særlig etter nettverksbyggingen under CSW59. 

Uken i New York ga meg muligheten til å være del av et kollektiv hvor kvinner kjemper sammen for felles rettigheter. Det var lærerikt og inspirerende. Det var spesielt gledelig å bli kjent med mange målbevisste og handlekraftige kvinner som jeg kommer til å arbeide med videre i kampen for kvinners rettigheter, spesielt i Somalia.

Ayaan deltok på FNs kvinnekommisjon i mars 2015 på reisestipend fra FOKUS.

Les Ayaans første blogginnlegg her: Flyktet fra omskjæring.