Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Nødvendig for kvinne- og klimaorganisasjoner å samarbeide

.

At kvinneorganisasjoner også engasjerer seg i klimaspørsmål kan utgjøre den store forskjellen for hvordan klimaendringer håndteres, mener forsker.

14.06.2014 Av: Oda Gilleberg

Kvinneorganisasjoner har historisk sett ikke engasjert seg nevneverdig i klimaspørsmål, og klimaorganisasjoner har heller ikke vist særlig stor interesse for kvinne- og likestillingsspørsmål. Men sammenhengen mellom de to temaene er tydelige, og begge leire har mye å vinne på å samarbeide, mener Andrea Quesado-Aguilar, prosjektkoordinator og forsker fra lobbyorganisasjonen WEDO.

– For å engasjere folk må vi tenke nytt på hvordan vi kan tilpasse oss og redusere klimaendringene på en måte som ivaretar og respekterer kvinners rettigheter, oppfordrer Quesado-Aguilar.

Andrea Quesado-Aguilar, WEDO. Foto: Oda Gilleberg
Andrea Quesado-Aguilar, WEDO. Foto: Oda Gilleberg

 

At koblingen mellom kvinner og klima er utypisk for kvinneorganisasjoner kommer godt til syne under likestillingskonferansen Nordisk Forum som finner sted i Malmø, Sverige, i helga. Det FOKUS-initierte kvinner og klima-seminaret, som ble arrangert på fredag, skiller seg ut i mengden av seminarer om vold, prostitusjon og likestillingspolitikk.

Men også FOKUS er ganske ny i gamet. Kvinner og klima kom først inn i organisasjonens satsningsstrategi i 2012 etter at noen av medlemsorganisasjonene, som jobber spesielt med klima, kjempet for å få det inn.

– For flere av medlemsorganisasjonene er koblingen mellom kvinner og klima fortsatt ikke åpenbar, sier rådgiver i FOKUS, Anita Sæbø, som satt i panelet under fredagens seminar.

– Samtidig har vi partnerorganisasjoner i Sør som for lengst har erfart at klimaendringer har konsekvenser for deres arbeid, uavhengig av hva slags service og tema de i utgangspunktet jobber med.

Anita Sæbø, FOKUS. Foto:Oda Gilleberg
Anita Sæbø, FOKUS. Foto:Oda Gilleberg

Den klare linken

En av disse organisasjonen er Women Information Exchange and Consultancy Organisation (KWIECO) i Tanzania. Kwieco er en advokatorganisasjon som gir juridisk rådgivning til kvinner. For dem henger klimaendringer og kvinners rettigheter tett sammen.

Klimaendringene i Kilimanjaro-regionen er svært synlige ved at isen på toppen av Kilimanjaro smelter. Varmere og tørrere vær har også betydning for dyrkingen av mat i området, og bøndene får stadig større problemer med å skaffe nok vann til avlingene. Jo dårligere avlinger, jo større jorder må bøndene skaffe seg for å kunne dyrke samme mengde mat som tidligere. Dette går utover kvinnene, som opplever at det er enda vanskeligere å få arvet jord de etter loven har krav på, eller i det hele tatt å få eie land, nå som det kampen om jordressursene har blitt hardere.   

Også organisasjonen Tanzania Women Research Foundation (TAWREF) har fått øynene opp for klimaendringenes konsekvenser for kvinner. Kvinner som lever med hiv og aids har ekstra store behov for et stabilt og næringsrikt kosthold. Når klimaendringene forstyrrer matproduksjonen påvirker dette både kvinner som lever med hiv og aids direkte og de kvinnene som har påtatt seg ansvaret for å pleie de syke.

Nødvendig med bevisstgjøring

Klimaendringer påvirker kvinner og menn på ulike måter, fordi kvinner og menn bruker naturen og ressursene på ulike måter.

– For å kunne gjøre klimapolitikken mindre kjønnsblind må kvinnene konsulteres, og for å kunne redusere klimaendringene må kvinnene få være med på å bestemme, sier Quesado-Aguilar.

Men I følge Cecilie Gulbraar Orestis, prosjektleder i Naturvernforbundet, er det ikke nødvendigvis bare enkelt å involvere kvinner.

– Klima blir gjerne oppfattet som et teknisk og vanskelig tema, og dette har ført til at flere menn enn kvinner, i hvert fall i Norge, har interessert seg for det. Men ved å endre budskapet og kompetansekravene kan vi appellere til flere kvinner, sier hun.

Cecilie Gulbraar Orestis, Naturvernforbundet. Foto: Oda Gilleberg
Cecilie Gulbraar Orestis, Naturvernforbundet. Foto: Oda Gilleberg

 

Naturvernforbundet vedtok en likestillingsplan i fjor. Orestis mener at bevisstgjøringen har hatt effekt.

– Nå inneholder prosjektene våre en kjønnsdimensjon, og flere av våre prosjektpartnere har blitt bevisste på sammenhengen mellom kjønn og klima.

– Bevisstgjøringen kommer først, og dernest kommer deltakelsen, legger hun til.

Gjensidig avhengighet

– Hvis klimaløsningene ikke tar hensyn til de sosiale dimensjonene av klimaendringer, vil løsningene være fortapt, sier Quesado-Aguilar.

– Det tok en stund før politikerne ville erkjenne de sosiale konsekvensene av klimaendringer. Nå må vi få dem til å erkjenne at klimaendringer også har en kjønnsdimensjon, avslutter hun.