Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Kvinnebevegelsen i Norden krever politisk handling

Solveig Horne på Nordisk Forum

Nordiske kvinneorganisasjoner overleverer 63 krav og anbefalinger til de nordiske likestillingsministerne i dag.

15.06.2014 Av: Oda Gilleberg

Sluttdokumentet fra Nordisk Forum ble overrakt de nordiske likestillingsministerne under konferansens avslutningsseremoni i dag. De nordiske regjeringene oppfordres til å gjennomføre alle 63 kravene.

Dokumentet er ment å minne de nordiske regjeringene på handlingsplanen fra Beijing som samtlige nordiske land skrev under på i 1995. Regjeringene forpliktet seg da til å ha et gjennomgående politisk kjønnsperspektiv.

De nordiske likestillingsministerne mottar sluttdokumentet fra Nordisk Forum med krav og anbefalinger fra en samlet nordisk kvinnebevegelse. Foto: Oda Gilleberg
De nordiske likestillingsministerne mottar sluttdokumentet fra Nordisk Forum med krav og anbefalinger fra en samlet nordisk kvinnebevegelse. Foto: Oda Gilleberg

 

- Den nordiske kvinnebevegelsen legger i dag fram 63 punkter som vi ønsker at landene våre skal oppfylle. Det er nesten 20 år siden landene vedtok handlingsplanen fra Beijing. Nå er det på tide å oppfylle disse og nye krav, sier Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål.

Les sluttdokumentet fra Nordisk Forum 2014: "Feministiska överenskommelser och krav".

Sluttdokumentet tar utgangspunkt i de samme 12 temaområdene som løftes frem i Handlingsplanen fra Beijing. Men både verden og likestillingsutfordringene har endret seg på 20 år. Derfor er nye tema - som klima, ny teknologi og media - inkludert i sluttdokumentet fra Nordisk Forum.

Nordisk Forum, som avsluttes i dag, startet torsdag 12. juni i Malmø. Nærmere 20 000 mennesker har besøkt konferansen, av dem rundt 7 000 betalende deltakere.

Kravene i dokumentet

Samtlige nordiske politikere og regjeringer oppfordres til å gjennomføre de anbefalinger og krav som sluttdokumentet inneholder. Anbefalingene og kravene retter seg også mot myndigheter, institusjoner, arbeidsgiverorganisasjoner, fagorganisasjoner, kommuner, næringsliv og den feministiske bevegelsen i Norden.

Ett av kravene er at de nordiske regjeringene sikrer at kvinneorganisasjonene i større grad inkluderes i utviklingen av en transparent og helhetlig likestillingspolitikk, som dialogpartner, og som kritiske granskere og endringsaktører. "Vi vil i større grad delta i et langsiktig arbeid for bærekraftig utvikling både på nasjonalt og internasjonalt nivå", står det i kravet.

Samtidig forplikter kvinnebevegelsen seg til å være solidariske og samarbeide med hverandre slik at alle kvinners rettigheter tilgodeses. "Det er en kamp for å synliggjøre og forandre maktstrukturer sånn at undertrykkelse og stereotypisering av kvinner opphører og vi blir frie til å forme samfunnet og våre egne liv", står det i dokumentet.

Samlet kvinnebevegelse

I forkant av konferansen ble hele kvinnebevegelsen invitert til å delta i utformingen av kravene. Under konferansen ble det i tillegg arrangert paneler på hvert tema, hvor de som var tilstede hadde mulighet til å komme med konkrete anbefalinger til dokumentet.

– Det har vært veldig stor interesse for sluttdokumentet og det har kommet mange gode innspill og forslag til formuleringer, sier Mette Moberg fra FOKUS, som har sittet i styringsgruppa for Nordisk Forum.

Moberg har også, sammen med Krisesentersekretariatet og representanter fra de andre nordiske landene, sittet i tekstkomitéen, og hun er veldig fornøyd med sluttresultatet av dokumentet.

– Hele den nordiske kvinnebevegelsen stiller seg bak dokumentet som vil bli et viktig verktøy i organisasjonenes politiske påvirkningsarbeid, avslutter hun.