Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Historisk resolusjon vedtatt i Europaparlamentet

Togehter for a Europe free from prostitution

Europaparlamentet har vedtatt en resolusjon som kriminaliserer kjøp av sex, og anerkjenner dermed at prostitusjon er et brudd på menneskerettighetene

27.02.2014 Av: FOKUS

Onsdag 26. februar vedtok EUs parlamentariske forsamling en resolusjon som anbefaler den såkalte nordiske modellen, med kriminalisering av sexkjøp, som standard i EU. Resolusjonen ble vedtatt med stort flertall. Med dette anerkjenner EU-parlamentet at prostitusjon er et brudd på menneskerettighetene og et hinder for likestilling mellom kvinner og menn.

FOKUS ser resolusjonen som et viktig skritt framover for å bekjempe prostitusjon og handel med kvinner globalt, og vil bruke den videre internasjonalt. FOKUS-partner Coalition Against Trafficking in Women (CATW), i samarbeid med FOKUS’ medlemsorganisasjon Kvinnefronten, er sentrale aktør i dette arbeidet. European Women ’s Lobby har vært sentral i påvirkningsarbeidet opp mot EU-parlamentet. Se deres pressemelding om resolusjonen her:

For women’s organisations, a historic step forward towards gender equality with the vote of the European Parliament on the Honeyball resolution