Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Stabil kvinneandel på Stortinget

Foto: © Stortinget

I stemmerettsjubileums- og valgåret 2013 kom 67 kvinner inn på Stortinget.

11.09.2013 Av: Magnus Holtfodt

Når stemmene til Stortingsvalget 2013 er talt opp viser resultatet at 67 av nasjonalforsamlingens totalt 169 medlemmer, er kvinner. Kvinneandelen på Stortinget er dermed dobbelt så høyt som det globale gjennomsnittet.

Andelen kvinner på Stortinget blir det samme som ved valget i 2009 som var et rekordhøyt antall.  

Det har vært kvinnelig stemmerett i Norge siden 1913, men først på 70 og 80- tallet kunne man se en økning i prosentandelen kvinner i folkevalgte forsamlinger (se figur under)


Figur 1. Kvinner i kommunestyre og Stortinget. Prosent. 1963-2011
Hentet fra NOU 2012: 15 Politikk for likestilling

 

Menn Kvinner Totalt
Antall Prosent Antall Prosent
Ap

27

49,1 % 28 50,9 % 55
H

30

62,5 % 18 37,5 % 48
Frp

23

79,3 % 6 20,7 % 29
Sp

3

30,0 % 7 70,0 % 10
Krf 7 70,0 % 3 30,0 % 10
V 6 66,7 % 3 33.3 % 9
SV 5 71,4  % 2 28, 6 % 7
MDG 1 100 % 0 0 % 1
Totalt 102 60,4 % 67 39,6 % 169

Tabell 1. Oversikt over Stortingsrepresentanter 2013-2017 fordelt på kjønn og parti


På verdensbasis er det bare to land som har 50 prosent eller flere kvinner i sitt parlament, Rwanda med 56.3 prosent, og Andorra med 50 prosent.  På lista over land med høyest kvinneandel ligger nå Norge på 10. plass.

I sametingsvalget ser kvinneandelen ut til å forbli på 48 prosent.

Situasjonen på verdensbasis

Under den fjerde kvinnekonferansen i Beijing (1995) satt men et mål om at det skal oppnås minst 30 prosent av kvinner i alle verdens parlamenter. Globalt er det lenge igjen før det målet er nådd. Rundt 20 prosent av verdens parlamentarikere i dag er kvinner.

Regionalt er det de nordiske landene som har høyest kvinneandel med ca. 42 prosent, mens de dårligste kår for kvinners politiske deltakelse finner vi i Midtøsten og stillehavsområdet.

Statistikken viser også at i postkonfliktland som har gjennomgått en forfatningsprosess, øker kvinnedeltakelsen markant. 

I 2013 er det nå bare fire land i verden som ikke har kvinner I sitt parlament; Mikronesia, Palau, Qatar, og Vanuatu. Saudi Arabia og Vatikanstaten (og Brunei der ingen har stemmerett) er de eneste landene i verden hvor kvinner ikke har stemmerett. Kongen av Saudi Arabia har sagt at kvinner kan stille til valg I 2015, men det er fremdeles uvisst om kvinner vil få lov til å stemme under dette valget.

 

Kart over med oversikt over kvinners politiske representasjon globalt.

Trykk på bilde for mer informasjon


 * Denne artikkelen har blitt endret etter at fintellingen av stemmer har ført til endringer i utjevningsmandatene.