Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

SRHR-nettverket krever fokus på likestilling i nye bærekraftsmål

Hva skjer etter 2015?

I et brev fra det norske nettverket for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, oppfordres norske FN-organisasjoner til økt mobilisering for at likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) blir et overordnet og gjennomgående tema for bærekraftsmålene som skal erstatte tusenårsmålene

26.06.2013 Av: Oda Gilleberg og Sissel Thorsdalen

Medlemmene i SRHR-nettverket er bekymret etter å ha lest utkast til FNs generalsekretærs rapport til den kommende spesialsesjonen (25. september 2013) i FN om Tusenårsmålene og post-2015 agendaen. I et brev til norske FN-organisasjoner skriver nettverket at rapporten er svak på likestilling og kvinners rettigheter generelt, og på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter spesielt.

Les hele brevet fra SRHR-nettverket her.

Les generalsekretærens rapport her.

Det femte tusenårsmålet (reduksjon av svangerskapsrelatert dødelighet med 75 prosent) er det tusenårsmålet som er lengst unna å bli oppnådd. Særlig er det langt fram til realiseringen av delmål 5b, om universell tilgang til reproduktiv helse. «Å ikke videreføre det femte tusenårsmålet i sin helhet i post 2015 rammeverket, vil være å svikte verdens fattigste jenter og kvinner, og forlate det påbegynte arbeidet uten at vi har sett tilstrekkelige resultater,» skrives det i brevet.

30. mai i år kom FNs Høynivåpanel, ledet av Liberias president Ellen Johnson Sirleaf, Storbritannias statsminister David Cameron og Indonesias president Susilo Bambang Yudhoyono, med sin rapport som inneholder forslag til hvordan verden bør se ut og hva FNs medlemsland bør satse på etter 2015. Rapporten har fått tittel “A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development,” og følges også av en rekke underrapporter skrevet av forskere.

SRHR-nettverket viser til at Høynivåpanelets rapport tegner et klart bilde av at likestilling bør stå sentralt i post-2015-agendaen. Nettverket etterlyser at den endelige versjonen av generalsekretærens rapport inkluderer anbefalinger fra Høynivåpanelet. Et rettighetsbasert kjønnsperspektiv må få en mer sentral plass både i analysen og i foreslåtte tiltak. Blant annet må generalsekretærens rapport være tydelig på sammenhengene mellom likestilling og bærekraftig utvikling ved å inkludere seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og ved å anbefale et eget mål for kvinners rettigheter og likestilling.

FOKUS er norsk nasjonalkomité for FNs Kvinneorganisasjon UN Women. Under et besøk til Norge tidligere denne måneden la UN Women’s visedirektør, John Hendra, vekt på viktigheten av å sikre universell tilgang til seksuelle og reproduktive helse og rettigheter.

Leder i FOKUS, Gro Lindstad, er i New York denne uken for å delta på styremøte i UN Women. Hun vil ta innspillet fra SRHR-nettverket med inn i diskusjonene der. FOKUS vil også ta vurderingene med i det videre post-2015 arbeidet sammen med de øvrige norske FN-organisasjonene.

 

SRHR-nettverket er et åpent nettverk og består av personer som enten i kraft av sin faglige stilling i akademia, frivillige - eller humanitære organisasjoner, eller i kraft av sin personlige kunnskap og kompetanse om globale utfordringer knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, aktivt kan bidra til å fremme en global rettighetsbasert tilnærming til seksuell og reproduktiv helse. SRHR-nettverket har som formål å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Nettverket har et entydig fokus på globale utfordringer.

FOKUS sitter i nettverkets koordineringsgruppe, men har avstått fra deltakelse i behandlingen av denne saken.