Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Krafttak for funksjonshemmede kvinner i Sør

Foto: Anton Popic

I 2012 vedtok FOKUS en policy om inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne. Nå settes den ut i livet. Første land ut: Tanzania.

09.10.2013 Av: Anton Popic

Det anslås at opptil 15 prosent av alle mennesker har én eller flere funksjonshemminger. Til sammen utgjør dette én milliard mennesker hvorav halvparten er kvinner og 80 prosent lever i utviklingsland. Utviklingsprogram som ikke har hovedfokus på funksjonshemmede inkluderer heller ikke funksjonshemmede kvinner i målgruppen. Dette har også vært tilfelle med FOKUS sine programmer.

For å endre på dette har FOKUS satt i gang et opplæringsopplegg for sine partnere. Det første landet hvor dette nå prøves ut er Tanzania, hvor FOKUS støtter seks kvinneorganisasjoner. FOKUS har inngått samarbeid med en tanzaniansk organisasjon for funksjonshemmede, Information Centre on Disability (ICD), for å gi opplæring, konkrete tips og oppfølging om hvordan organisasjonene best kan sørge for at rettighetene til kvinner og jenter med funksjonsnedsettelser blir ivaretatt på best mulig måte.

Ifølge direktøren til ICD, Fredrik Mkatambo, har FOKUS-partnere mottatt opplæringen veldig positivt.

– Vi har opplevd stort engasjement og entusiasme hos FOKUS-partnere i Tanzania på dette tema, sier Mkatambo.

I løpet av et to-dagers kurs får FOKUS-partnere opplæring av ICD i alt fra definisjoner av ulike funksjonsnedsettelser, utfordringer og diskriminering som funksjonshemmede ofte møter i hverdagen, nasjonale og internasjonale rammeverk for funksjonshemmedes rettigheter, inkluderende utdanning og disability-etikette. Læringsmetoden er deltakende, og deltakerne blir utfordret på å utarbeide en plan for hvordan de skal ivareta rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i sine organisasjoner og prosjekter.

Flere av organisasjonene i Tanzania har planer om å bygge nye kontorlokaler hvor de vil sørge for at den fysiske infrastrukturen er kompatibel med såkalt universell utforming, det vil si at bygningene er utformet på en måte som sikrer adgang og toalettfasilitetene for alle, inkludert forflytningshemmede.

For å sørge for at partnerne gjennomfører sine planer om inkludering vil FOKUS-sekretariatet og medlemsorganisasjonene følge opp dette arbeidet under programbesøk og i årlige rapporter, og gjennom innvilgning av midler til tilpasningstiltak.

På sikt ønsker FOKUS å tilby lignende opplegg i alle samarbeidsland. FOKUS er allerede i samtaler med en sørafrikansk interesseorganisasjon for funksjonshemmede om å gi opplæring til FOKUS-partnere i dette landet.