Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

– Afghanistan må få flere kvinner som meg

Foto: Andreas van der Eynden, Kirkens Nødhjelp

Ut av det som av jantelovens beskyttere kan oppfattes som en noe selvopphøyende uttalelse, stiger realiteten fram. For Sima Samar, Afghanistans første kvinneminister, har rett. Afghanistan trenger flere uredde kvinner, og for å oppnå det må jentene utdannes.

12.04.2013 Av: Oda Gilleberg

Sima Samar har i flere tiår jobbet for å bedre kvinners rettigheter i Afghanistan, og har flere ganger blitt fremhevet som en mulig kandidat til å vinne Nobels Fredspris for sitt arbeid for utvikling, likestilling og menneskerettigheter.

I 2001 ble Samar utnevnt til visepresident og Afghanistans første kvinneminister da Hamid Karzais overgangsregjering avløste Taliban fra makten. Bare seks måneder senere ble hun tvunget fra posten etter å ha mottatt drapstrusler for å ha stilt kritiske spørsmål ved sharialovgivning. Religiøse konservative krefter beskyldte henne for å være Afghanistans svar på Salman Rushdie.

I dag leder Samar Afghanistans uavhengige menneskerettighetskommisjon, og i regi av flere norske organisasjoner, deriblant FOKUS, er hun i Norge for å dele sine erfaringer og perspektiver på hvordan fred kan etableres og hva kvinner i Afghanistan kan vente seg etter at militære styrker trekker seg ut i 2014.

I løpet av én uke har den afghanske menneskerettighetsforkjemperen møtt et bredt spekter av personer og institusjoner, fra norske ungdomsskoleelever til utenriksministeren. Hun har også møtt flere hundre afghanske flyktninger, hatt møte med Stortingets Forsvars- og utenrikskomite og norske organisasjoner som jobber i Afghanistan eller med forhold knyttet til kvinner, fred og sikkerhet. I intervjuer med media og paneldebatter på Litteraturhuset og på Lillehammer har interesserte tilhørere fått mulighet til å lytte til menneskerettighetsforkjemperen.

Se URIX-intervju med Sima Samar her 

Kvinner, fred og sikkerhet

Foto: Anders Nordstoga, CARE
Foto: Anders Nordstoga, CARE
– Det er usannsynlig at Taliban vil komme tilbake til makten. Folk har fått smake på friheten, og den vil de ikke gi slipp på, sier Samar.

Likevel er ikke overgangen fra krig til fred noen enkel affære, og Samar er forsiktig i sine fremtidsspådommer. – Jeg er ikke pessimistisk, sier hun, og unngår dermed å fremstå som overdrevent optimistisk.

I følge Samar er ikke tanken om fred forankret blant politikerne. Hun etterlyser regjeringsmedlemmer som jobber for noe mer enn bare sine egne personlige fordeler, og en sterkere politisk vilje for fred.

For at freden skal kunne slå rot i befolkningen må prosessen være transparent og inkluderende. – At kvinnene og ofrene for krigen inkluderes er en forutsetning, sier Samar.

Arne Strand, forskningsdirektør ved Chr. Michelsens institutt, deltok i paneldebatten på Litteraturhuset tirsdag 9. april. Han mener at den militære uttrekningen fra Afghanistan vil gjøre det mulig for afghanerne til å ta avgjørelser som ikke er påvirket av militæret. Han mener også at uttrekningen ikke nødvendigvis er en trussel, men kan by på en mulighet for kvinner til å spille en større rolle.

Samar samtykker, men legger ikke skjul på at uttrekningen av militære styrker vil by på sikkerhetsmessige utfordringer. – Men landet vil ikke falle sammen, forsikrer hun. – Nå må afghanere ta ansvar selv og kvinner må inkluderes i fredsbyggingen, gjentar hun.

Norge og Afghanistan inngikk i februar en samarbeidsavtale som løper i fem år. Gjennom avtalen har Afghanistan forpliktet seg til blant annet å styrke kvinners rettigheter. Samar ivrer for at den norske ambassaden i Kabul skal bruke afghanske medier til å gjøre innholdet i avtalen kjent for vanlige afghanere. Det er viktig for at afghanske myndigheter skal måtte stå til ansvar for sin del av forpliktelsene.

Utdanning endrer verden

Samar fremhever at situasjonen for kvinner i Afghanistan er bedre i dag enn den var før invasjonen i 2001.

Les Dagsavisens intervju med Sima Samar her

Hun håper at internasjonale hjelpeorganisasjoner vil fortsette å støtte Afghanistan også etter at soldatene trekkes ut, og at organisasjonene kan opptre samlet og planlegge langsiktig.

For Samar er det spesielt viktig å styrke utdanningsmuligheter for jenter. – Utdanning er nøkkelen til fred og bedring av kvinners rettigheter i Afghanistan, fastslår hun.

– Utdanning endrer kvinner og menns mentalitet, gir selvtillit og verdighet. Opplæring i menneskerettigheter hjelper.

Hun illustrerer ved å vise til at statistikken på vold begått mot kvinner, øker. I følge Samar betyr ikke det at det er mer vold enn før, men at folk er blitt mer bevisste på at vold er galt, at flere kvinner kjenner sine rettigheter og at flere tør å melde fra om vold.

Det finnes ikke noe forbud mot at jenter skal få utdanning, og i følge offisiell statistikk går 2,4 millioner afghanske jenter går på skole i dag, sammenlignet med 5,000 i 2001.

– Men de tas ut av skolen etter 6. klasse fordi foreldrene krever at jentene skal ha kvinnelige lærere, noe det er mangel på, sier Samar.

Mulighetene for kvinner til å ta høyere utdanning må bedres.

– Jeg ønsker å starte opp et universitet i Kabul som er forbeholdt jenter, forteller Samar. – Jeg er ikke for diskriminering, men dette er positiv diskriminering, og et nødvendig tiltak.

Kvinner må inkluderes

Afghanistan har signert en rekke resolusjoner som i teorien skal styrke kvinners rettigheter. Landet har også grunnlovsfestet at 25 prosent av medlemmene i parlamentet skal være kvinner, og dette innfris. 

– Det er 25 prosent kvinner i parlamentet. Ikke alle er kvalifiserte, men de er i hvert fall der, sier Samar.

Problemene stammer derfor nødvendigvis ikke bare fra lovgivningen, men også fra mentaliteten i befolkningen. I følge Samar er det fortsatt problematisk at kvinner som oppnår politisk innflytelse gjerne blir fraskilt fordi ektemennene ikke godtar at kvinnene får makt.

Også vold mot kvinner handler om holdninger. – Det eksisterer misoppfatninger om at menn har rett til å slå sin kone, og at vold egentlig er et uttrykk for kjærlighet, sier Samar.

Utfordringene for Afghanistan står i kø, men for Samar er én faktor avgjørende for at landet skal kunne etablere fred og oppnå positiv langsiktig utvikling.

– Utdanning er nøkkelen, sier hun bestemt.