Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Stortingsmelding om global helse fremlagt i dag

.

Norge bevilger årlig nær tre milliarder kroner til globale helsetiltak over bistandsbudsjettet. I dag legges stortingsmeldingen om global helse i utenriks- og utviklingspolitikken frem av Utenriksminister Jonas Gahr Støre, helse- og omsorgsminister Anne Grethe Strøm Eriksen og Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

15.02.2012 Av: Trine Tandberg

Vi er glade for at Stortingsmeldingen er tydelig på at Norges engasjement innen global helse skal være forankret i menneskerettighetene og at relevante konvensjoner skal være førende. Vi er også glade for at kvinners- og barns rettigheter og helse er hovedprioritet, og at "Lik tilgang til helsetjenester for alle – basert på bredt anlagte, robuste helsesystemer, er retningsgivende". Vi er spesielt fornøyd med at kampen for seksuelle og reproduktive rettigheter og helse tillegges vesentlig vekt i meldingen, at vold mot kvinner og barn ses som en alvorlig helseutfordring og at den globale helsepersonellkrisen tydeliggjøres. Vi noterer oss med glede at helse i meldingen anses som et globalt fellesgode og at Norge gjennom "politisk lederskap, diplomati og økonomisk støtte skal være en aktiv pådriver for å mobilisere en sterk og bred global konsensus for samarbeid om å ivareta nasjonale helsebehov. Samtidig skal vi bidra til å ansvarliggjøre nasjonale myndigheter for å etablere og sikre allmenn tilgang til helsetjenester.", sier det norske nettverket for Seksuell og Reproduktiv Helse og Rettigheter(SRHR), som består av representanter for FOKUS, Sex og Politikk, Amnesty, Care og Redd Barna i en kommentar til meldingen.

- Det er flott av det er en rettighetsbasert tilnærming i Stortingsmeldingen, men det er viktig at man nå raskt får en handlingsplan med en definert tidslinje, ansvar for implementeringen og ikke minst en økonomisk ramme for tiltakene på plass, sier Sissel Thorsdalen som er FOKUS’ representant i SRHR-nettverket.  

Thorsdalen understreker videre at det er viktig å investere mer i å styrke sivilsamfunnet i land med høy barnedødelighet og høy kvinnedødelighet i forbindelse med svangerskap, fødsel og abort, for å sikre at behovene og perspektivene til fattige og marginaliserte kvinner og barn gjøres relevante for tiltak og politikkutforming og at myndighetene holdes til ansvar for sine forpliktelser, for eksempel i forhold til relevante menneskerettighetskonvensjoner og til den globale strategien for barne- og mødrehelse.

For å oppnå dette må man investerer mer i utdanning, rekruttering og bedre arbeids- og levevilkår for helsepersonell. Å takle helsearbeiderkrisen er avgjørende for å kunne bygge ut og ivareta en primærhelsetjeneste som kan sikre seksuelle og reproduktive rettigheter og helse, trygge fødsler, god ernæring og omsorg for kvinner og barn i den mest sårbare fasen, det vil si fra graviditet til barnet er 2 år.

15 februar arrangeres det et stort seminar i forbindelse med fremleggelsen av meldingen der de tre ministrene og blant andre Gro Harlem Brundtland og WHOs generalsekretær Margareth Chen kommer med sine innspill.

Meldingen skal debatteres i Stortinget 29. mars. Der er det KrFs Dagfinn Høybråten som er saksordfører.

Les Stortingsmeldingen her: