Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Skyggerapporten til CEDAW lagt frem

Fakrah Salimi, Gro Lindstad og Lone Johansen

Torsdag 16. februar skal Norge høres i FNs kvinnekommisjon i Genève. Norge skal for åttende gang rapportere om implementeringen av CEDAW, konvensjonen for eliminering av all diskriminering mot kvinner. 13. februar la organisasjoner fra det sivile samfunnet frem sin egen skyggerapport til den offisielle norske rapporten.

13.02.2012 Av: Trine Tandberg

- Til tross for at Norge anses som et av verdens mest likestilte land, kan vi ikke lukke øynene verken for internasjonal kritikk eller den reelle virkelighet mange kvinner og jenter opplever i vårt land. Norge topper statistikken i Europa over drap begått i nære relasjoner. FNs menneskerettighetskomité har også uttrykt bekymring over det høye antallet voldtekter i Norge, sier daglig leder i FOKUS Gro Lindstad.

- Et av målene med skyggerapporten er å vise hvordan organisasjonene som jobber direkte med kvinner vurderer status for likestillingsarbeidet i Norge, Det er viktig at norske myndigheter blir flinkere til å se sammenhengen mellom alder, klasse, utdanning, mulighet for inntekt, etnisitet og andre faktorer som hindrer full likestilling, sa Gro Lindstad i sin innledning da hun sammen med Lone Alice Johansen fra Krisesentersekretariatet og Fakrah Salimi fra Mirasenteret la frem skyggerapporten i Genève. Det er FOKUS som har koordinert arbeidet med skyggerapporten, der 30 sivilsamfunnsorganisasjoner har bidratt., sier Gro Lindstad som kritiserer den offisielle rapporten for å være  for generell. 

- Det er viktig at norske myndigheter følger opp de anbefalingene som CEDAW-kommisjonen legger frem og at vi lever opp til våre internasjonale forpliktelser, avslutter Lindstad

Les innlegget til CEDAW komiteen her