Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

OECD anbefaler større satsning på likestillingstiltak

.

Ved å minske kjønnsforskjellene innen utdanning, arbeidsliv og entreprenørskap vil det skapes nye kilder for økonomisk vekst som bidrar til bedre bruk av alles ferdigheter, slås det fast i en ny OECD-rapport som ble lansert på tirsdag.

24.05.2012 Av: Magnus Holtfodt

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) følger nå i fotsporene til Verdensbanken, som i sin World Development Report fra 2012 stadfestet at likestilling ikke bare er et rettighetsspørsmål, men også en avgjørende faktor for økonomisk utvikling.

Rapporten som skal diskuteres under OECDs ministermøtet i Paris denne uken, analyserer årsakene til de vedvarende kjønnsulikhetene i medlemslandene. Den kommer med en rekke anbefaler til regjeringer om hvordan de kan skape like konkurransevilkår mellom kvinner og menn.  

Stadig flere kvinner tar høyere utdanning

I 2009 var nesten 60 prosent av alle som ble uteksaminert fra universiteter i OECD land kvinner. Men kvinner og menn velger fremdeles forskjellige studie- og arbeidsretninger. Mer enn 75 prosent av alle som studerer helse og sosialfag er kvinner, mens 70 prosent av de som studerer ingeniør- eller byggfag er menn.

OECD lands regjeringer blir i rapporten oppfordret til å finne nye måter for å få flere kvinner til å studere og ønske å ha karriere i mannsdominerte bransjer, da disse ofte tilbyr bedre karriere-, og inntjeningsutsikter.

OECDs utregninger viser at økt utdannelse i befolkningen er årsaken til halvparten av veksten i medlemslandenes BNP de siste 50 årene. For hvert år ekstra som befolkningen tar utdannelse, øker i gjennomsnitt landets BNP per capita med rundt ni prosent.
Det står videre i rapporten at det å få flere kvinner til å ta høyere utdanning derfor bør være en prioritet for utviklingsland. Særlig i regioner som Øst-, Sentral-, og Vest-Afrika og Sørøst-Asia må det en innsats til for å få flere kvinner til å studere. Tryggere og rimeligere universiteter vil i stor grad bidra til å øke deltakelsen av kvinner.

Kvinner tjener fremdeles mindre enn menn

Lønnsforskjellene mellom kjønnene er stadig vedvarende innenfor OECD. I gjennomsnitt tjener kvinner 16 prosent mindre enn menn. Lønnsforskjellene øker også i forhold til hvor mye kvinner tjener, og kvinner i toppstillinger tjener hele 21 prosent mindre enn menn i tilsvarende stillinger. I OECD land er bare hver tredje lederstilling besatt av en kvinne, og bare 10 prosent av styremedlemmer er kvinner.

Innenfor OECD land er sysselsetningsraten for kvinner 13 prosent lavere enn for men. Det er også mange flere kvinner enn menn som jobber deltid.

Kvinner i OECD landene bruker i gjennomsnitt to timer mer hver dag på ubetalt arbeid i hjemmet enn menn.

Rapporten anbefaler alle OECD land til å etablere retningslinjer som sikrer alle like muligheter, like rettigheter, og lik betaling for likt arbeid. Det er også behov for å få på plass ordninger som hjelper foreldre med å balansere arbeid og familieforpliktelser. Mer tilgjengelig og billigere barnepass, og mer fleksible arbeidstider er avgjørende for å hjelpe foreldre til å få arbeid, og å jobbe fulltid, sier  rapporten.

Statistikken fra rapporten viser at land med høy grad av likestilling har en høyere BNP per capita enn andre land, og at bedrifter med større andel av kvinner i ledelsen er de bedriftene som gjør det best.

Regjeringer kan bidra til økt økonomisk vekst gjennom å føre en likestillingsvennlig politikk, og ved å gå foran med et godt eksempel innen den offentlige sektoren. Private bedrifter blir anbefalt å revidere sin praksis for på denne måten å gi alle like muligheter til å avansere innenfor bedriften, og på best mulig måte utnytte alles talenter.

Basert på funnene i rapporten og erfaringene fra OECD land anbefales det også at en større del av medlemslandenes utviklingshjelp burde være rettet mot kvinner og likestilling.

«In developing countries, the economic empowerment of women is a prerequisite for   sustainable development, pro-poor growth and the achievement of all the Millennium Development Goals (MDGs). Gender equality and empowered women are catalysts for multiplying development efforts. Investments in gender equality yield the highest returns on all development investments.” (Organisation for Economic Co-operation and Development. (2012) Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship. Paris. s.3)

 

Les hele rapporten: Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship