Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Kvinner inntar afrikanske parlamenter

Valg i Rwanda. Foto: UNDP

Stadig flere kvinner gjør sitt inntog i parlamenter rundt om i Afrika. Rwanda er nå det eneste landet i verden med over 50 prosent kvinneandel i parlamentet, og Senegal har passert 40 prosent. I Somalias nye nasjonalforsamling er det 15 prosent kvinner og i Libyas er det 16,5 prosent.

29.08.2012 Av: Ingvill Aalborg

FNs kvinnekonferanse i Beijing satte som mål at minst 30 prosent av verdens parlamentsmedlemmer skal være kvinner. I 2011 utgjorde kvinner 19 prosent av verdens parlamentsmedlemmer. Det er store forskjeller mellom regioner og mellom land innad i regioner. I Afrika har Rwanda blitt det eneste landet i verden med flere kvinner enn menn i parlamentet (56,3 prosent), og i Senegal har man gått fra 22 prosent til 43 prosent kvinner etter en ny lov om kjønnsbalanse. Mens Egypt har under 2 prosent kvinneandel i sin nyvalgte nasjonalforsamling, og kun to kvinner fikk plass i regjeringen. I Somalia og Libya har kvinnene begynt å få plass i nasjonalforsamlingen, men målet på 30 prosent er fortsatt et stykke unna.

Somalia har valgt et nytt parlament bestående av rundt 200 medlemmer, hvorav 30 kvinner. Medlemmene blir valgt ut blant klansoverhoder, og det har vært en tidkrevende prosess med uenigheter om hvem som skal velges, og anklager om udemokratiske metoder.

-I den internasjonale nyhetsdekningen blir kontroversene rundt disse lyssky politiske prosessene gjentatt til det kjedsommelige, sier Dr. Cawo M. Abdi i Al Jazeera. –Mens statusen for kvinnekvoten på 30 prosent, som er godkjent i følge grunnloven, får svært lite oppmerksomhet. Hardtarbeidende somaliske kvinner er uunnværlige i alle sfærer av det somaliske samfunnet, men blir ekskludert fra politiske maktposisjoner av den patriarkalske eliten.  Men det å ha 15 prosent kvinner i parlamentet er faktisk en enorm prestasjon. Det viser at det er mange kvinner i Somalia som både er kompetente og villige til å ta på seg offentlige verv, sier Abdi.

I Rwanda er 56 prosent av representantene i Lower House i parlamentet kvinner, og landet er det første i verden med en kvinneandel på over 50 prosent. Det er et resultat av en bevisst prioritering fra myndighetenes side og har vært viktig på mange måter. Samtidig kommer det ut informasjon om at bevisste valg ikke nødvendigvis gir bedre kvinne- og likestillingspolitikk. Kvinner som velges inn i parlamentet underlegges politikken til de partiene de velges inn for å utsettes for samme «partipisk» i forhold til hvilke saker som prioriteres og gis økonomiske bevilgninger.

Den såkalte arabiske våren har ført med seg diktatorers fall og frie valg i flere land i Midtøsten, deriblant Egypt, der det ble islamistisk dominans i nasjonalforsamlingen, og kun åtte kvinner fikk plasser. I Libya, i sitt første valg etter Gaddafis fall, ble derimot de liberale partiene valgvinnere, og 33 kvinner fikk plass i parlamentet. Dette utgjør 16,5 prosent av representantene.