Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Kenya: Arbeid for økt kvinneandel og bedre arbeidsmiljø for kvinner i politiet

Kurs for politikvinner i Nairobi. Foto: UN Women/M. Duba

For å støtte og styrke kvinner i politi- og rettsvesenet i Kenya, dannes det nå en forening for politikvinner for å fremme deres rolle i rettshåndhevelse og sikkerhetsreform. The National Women’s Police Association vil være en plattform der politikvinner kan utvikle seg som ledere, støtte hverandre og fremme kjønnssensitive retningslinjer og praksis i hele politistyrken.

15.10.2012

Kjønnssegregert statistikk for det kenyanske politiet er ikke offentlig tilgjengelig, men det anslås at kvinner for tiden bare utgjør 11 prosent av de 73 000 medlemmene av politistyrken i Kenya. Den kenyanske grunnloven sier imidlertid at alle offentlige etater skal ha en kjønnsbalanse med minst en tredjedel av hvert kjønn representert.
Bakgrunnen for at foreningen nå blir etablert er gjennomføringen av omfattende sikkerhetsreformer i politiet og en nasjonal lov om å innføre FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1325. Denne resolusjonen er den første til å koble kvinners opplevelser i konflikt til den internasjonale freds- og sikkerhetsagendaen, og den oppfordrer til kvinners deltakelse i konfliktløsning og fredsbygging.

Den nye foreningen skal være et faglig forum for å sikre et kvinnevennlig miljø som vil fremme politikvinners arbeid. 
- Kvinner er underrepresentert i det nasjonale politiet. Vi må endre dette. Vi reformerer innad i politiet, blant annet med ekstra fasiliteter for kvinnelige lærlinger på politihøyskolen i Kiganjo. Kvinner kan takle tøffe politioperasjoner akkurat som menn. Det er derfor en selvmotsigelse at kvinnene er nasjonens mødre, og likevel er vi fiendtlig innstilt til dem, sa King'ori Mwangi, visepolitidirektør og assisterende direktør for politireformer, til UN Women.

Den nye foreningen blir støttet av mange, og blir oppfordret til å ta en ledende rolle i gjennomføringen av den nasjonale handlingsplanen under FN-resolusjon 1325.

 - Resolusjonen gir en god mulighet til å jobbe med fred og sikkerhet for kvinner i landet. Dette er deres øyeblikk, grip det og hjelp landet vårt. Vi setter pris på deres innsats for å sikre vårt folk, sa Masoud Mwinyi, representant for staten, på stiftelsesmøtet til foreningen.