Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Ban Ki-moon og Michelle Bachelet med sterke budskap på 8. mars

Foto: Mette Moberg

“Invest in rural women. Eliminate discrimination against them in law and in practive. Ensure that polivies respond to their needs. Give them equal access to resources. Provide rural women with a role in decision-making”. Dette var FNs Generalsekretær Ban Ki-moons budskap på den internasjonale kvinnedagen.

08.03.2012 Av: Mette Moberg

Kvinner fra hele verden var i dag samlet i hovedsalen i FN for å høre FNs generalsekretær snakke om rural women. Styrking av kvinner på landsbygda og slutt på sult og fattigdom er årets internasjonale tema på kvinnedagen 8. mars. Det er et faktum at kvinner på landsbygda er viktige bidragsytere til den globale økonomien og spiller en avgjørende rolle verden over. De forbedrer landsbruks- og bygdeutviklingen, de forbedrer matsikkerheten og kan bidra til å redusere fattigdommen i lokalsamfunnene sine. I noen deler av verden utgjør kvinner på landsbygda 70 prosent av arbeidskraften i landbruket, på verdensbasis utgjør de 43 prosent av arbeidskraften.

Beregninger viser at dersom kvinner får samme tilgang til produktive ressurser som menn, kan de øke inntektene på gårdene sine med 20-30 prosent og dermed redde 100 til 150 millioner mennesker ut av sult.

Kvinner på landsbygda møter mange utfordringer når det gjelder helse, utdanning og likestilling. I tillegg har den globale matkrisen, finanskrisen og klimaendringene ytterligere forverret situasjonen deres.  Det er anslått at 60 prosent av de som lider av ekstrem sult er kvinner. Disse faktaene er noe av grunnen til at nettopp 8. mars ble valgt til å fremheve rurale kvinners situasjon og viktigheten av å gi dem lik tilgang til ressurser og frihet fra diskriminering og utnytting.

– Den vanskelige situasjonen kvinner og jenter på landsbygda opplever gjenspeiler kvinners situasjon i dagens samfunn, sa Ban Ki-moon. Han sa i talen sin at kvinner har fått økt innflytelse i næringslivet, blant myndigheter, i politikken, i offentlig forvaltning og andre yrker. Det er flere jenter som går på skole i dag enn tidligere. Men til tross for dette er det en lang vei å gå før kvinner kan oppnå sine fundamentale rettigheter, rettigheter som er gitt dem ved fødselen og som skulle kunne garantere dem et godt liv, sa han.

Kvinner på landsbygda utgjør en fjerdedel av verdens befolkning, men de figurerer nederst på alle økonomiske, sosiale og politiske indikatorer, fra inntekt, utdanning og helse til deltakelse I beslutningsprosesser.

"På den internasjonale kvinnedagen oppfordrer jeg myndigheter over hele verden, det sivile samfunn og privat sektor til å forplikte seg til full likestilling og styrking av kvinner som en grunnleggende menneskerett og en fordel for alle. Energien, talentet og styrken kvinner og jenter har, representerer menneskehetens mest verdifulle og uutnyttede naturressurser, avsluttet han. 

Michelle Bachelet, leder av UN Women, ga også en videooverført tale hvor hun sa at de store globale utfordringene - fra klimaendringer til politisk og økonomisk krise – ikke kan løses uten full inkludering og deltakelse av kvinner over hele verden.

"Vi har ikke lenger råd til å utelate kvinner, sa hun. Bachelet som feirer 8. mars i Marokko for å understreke behovet for at kvinner i den nordafrikanske regionen blir fullt involvert i overgangen til en demokratisk regjering.

"Kvinners fulle og likeverdige deltakelse i den politiske og økonomiske arena er grunnleggende for demokrati og rettferdighet, og det er dette folk nå må kreve, sa hun. Like rettigheter og muligheter er det som bygger en sunn økonomi og sunt samfunn.

Hun understreket også at ved å tilby kvinnelige bønder lik tilgang til ressurser vil 100 til 150 millioner færre sulte i verden, samtidig som det at kvinner har inntekter, landrettigheter og kreditt, betyr færre underernærte barn.

Bare ved å gi kvinner like økonomiske muligheter som menn kan vi redusere den globale fattigdommen i verden, avsluttet hun.


Se video fra hele 8. mars arrangementet nedenfor: