Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

FN-dagen: - Kvinners stemme må bli hørt i alle deler av prosessen

Lydia Alpízar, AWID Executive Director

I dag, 24. oktober, markeres FN-dagen, og i kveld går startskuddet for en nasjonal konsultasjonsrekke om utviklingsagendaen frem mot at tusenårsmålene går ut i 2015.

24.10.2012 Av: Ingvill Aalborg

Det pågår nå et arbeid i ulike deler av FN-systemet og blant FNs medlemsland med diskusjoner på hva som trengs etter 2015. Disse diskusjonene og prosessene er slik de nå fremstår fragmenterte og manglende koordinerte. Det foregår prosesser med netthøringer, nasjonale informasjonsinnhentinger, høynivågrupper og mye mer. Spørsmålet er hvordan man skal kunne samle det som kommer ut av disse til noe som faktisk fører oss fremover med en diskusjon om utvikling som har substans og også er ankerfestet hos sivilt samfunn. FOKUS vil at Norge skal jobbe opp mot FN-systemet for å få en tydeligere målretting på arbeidet.

Til møtet i Oslo i dag, der blant andre utenriksminister Espen Barth Eide skal delta med Norges tanker rundt Post 2015- prosessen, kommer også leder i AWID (The Association for Women’s Rights in Development), Lydia Alpízar, som representant for sivilt samfunn. 

- Vi vil jobbe for at kvinners stemme blir hørt i alle deler av prosessen, sier Alpízar til FOKUS.

-  FN sier at likestilling og kvinners rolle er svært viktig, det er faktisk mer oppmerksomhet rundt det nå enn det det har vært kanskje noen gang før. Men da må man også vise at man mener det, og inkludere arbeidet med kvinners rettigheter i alt arbeidet man gjør på hvert skritt i prosessen. At kjønn er en egen post på programmet er ikke så interessant hvis man da glemmer det bort resten av tiden.

På FN-dagen er det viktig å sette fokus på ulike aspekter av det arbeidet FN og medlemslandene skal gjøre. AWID og Lydia Alpízar jobber blant annet med å bygge opp nettverk for kvinnelige menneskerettsforkjempere som er utsatt for vold.

- Vi har mistet mange kollegaer, 24 mennesker har blitt drept det siste året, forteller hun.
- Det kan være bilbomber eller andre ting. Når noen av medlemmene i nettverket får trusler er det viktig at de kan kontakte oss og få hjelp og støtte fra andre medlemmer i sin region. Det er svært vanskelig å arbeide med menneskerettigheter mange steder, og flere melder seg ut av organisasjoner fordi de ikke tør å være med mer.

Les de norske FN-organisasjonenes pressemelding her.