Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

FNs Kvinnekomite avslutter sin 52. sesjon

.

Komiteen kritiserer New Zealands forbud mot abort, og ber Indonesia umiddelbart stanse praksisen som gir helsepersonell mulighet til å utføre kjønnslemlestelse.

30.08.2012 Av: Magnus Holtfodt

Under FNs kvinnekomites møte i New York i juni juli var det Bahamas, Bulgaria, Guyana, Indonesia, Jamaica, Mexico, New Zealand og Samoa sin tur til å bli eksaminert om deres implementering av FNs kvinnekonvensjon (CEDAW). I løpet av sesjonen møte måtte høytstående representanter fra landenes myndigheter svare for seg til komiteens medlemmer om hvilke tiltak de har fått på plass for å fremme likestilling, og hvordan de motvirker kjønnsbasert diskriminering av kvinner.

Nå er anbefalingene fra FNs kvinnekomite publisert. Les komiteens anbefalinger fra den 52. sesjonen nederst i denne artikkelen.

Noen utdrag fra komiteens anbefalinger:

Mexico: Komiteen ber Mexico intensivere sitt arbeid på å bekjempe trafficking og vold mot kvinner, og uttrykker særlig bekymring for den høye raten av «femicide» i landet.

Indonesia: Komiteen ber landets helsedepartement om og umiddelbart fjerne reguleringene som gir medisinsk personell lov til å utføre omskjæring på kvinner, og at de må innføre lover som kriminaliserer all form for kjønnslemlestelse. 

New Zealand: Komiteen uttrykker sin bekymring over at kriminaliseringen av abort i landet fører til at mange kvinner får utført ulovlige aborter, noe som innebærer en stor risiko for helseskader.

Samoa: Komiteen ber landet endre sine valgordninger. Under de nåværende lovene kan bare de som innehar en høvding tittel sitte i parlamentet, noe som i praksis fører til at kvinner er ekskludert fra politikken.

Hva er FNs Kvinnekomite:

Alle stater som har ratifisert FNs Kvinnekonvensjon(CEDAW), er pliktige til å bake inn likestilling i nasjonal lovgivning, oppheve alle diskriminerende bestemmelser i sine lover, og aktivt arbeide for å motvirke diskriminering av kvinner.
CEDAW fastsetter i rettslig bindende form, internasjonalt anerkjente prinsipper og tiltak for å beskytte kvinner mot alle former for diskriminering i forhold til sivile, sosiale, økonomiske og politiske rettigheter, både privat og offentlig.

For å føre kontroll med staters gjennomføring av konvensjonen er det opprettet et eget håndhevingsorgan- FNs kvinnekomite (The CEDAW Committee). Komiteen består av 23 uavhengige eksperter som blir valgt for en fireårsperiode.

Komiteen samles tre ganger i året og det meste av dens tid går med til å gjennomgå periodiske likestillingsrapporter fra stater som har ratifisert konvensjonen. Etter å ha vurdert hvert enkelt lands rapport utarbeider komiteen et sett med anbefalinger, kjent som Concluding Observations, eller konkluderende merknader. Disse merknadene belyser fremganger, mangler og hindringer som de enkelte land har hatt i sitt arbeid med å implementere konvensjonen, i tillegg til å identifisere fokusområder og å komme med forslag om fremtidige aktiviteter.

I tillegg til å motta rapporter fra lands regjeringer gir Kvinnekomiteen også det sivile samfunn mulighet til å komme med sine innspill, både skriftlig i form av skyggerapporter, og ved å være tilstedte under selve høringene og møte komitemedlemmene. Dette for å sikre en balansert og uavhengig behandling av statenes rapporter.

Etter å ha mottatt komiteens anbefalinger er stater pliktige til å følge opp disse innen fire år, eller innen neste gang de skal eksamineres av komiteen.

DOKUMENTER FRA  DEN 52. CEDAW SESJONEN:

Land

Staters rapporter

Innspill fra sivilsamfunnet

Komiteens anbefalingerBAHAMAS

 

Fourth periodic report of States parties

CEDAW/C/BHS/4

A C E F R S

CEDAW/C/BHS/5

A C E F R S

International Disability Alliance submission (for the session)

International Disability Alliance submission (for PSWG)

CEDAW/C/BHS/CO/4

A C E F R S


BULGARIA

Combined fourth, fifth, sixth and seventh periodic report of States parties

CEDAW/C/BGR/4-7

A C E F R S

International Disability Alliance submission (for the session)

BGRF (for the session)

GAF (for the session)

International Disability Alliance submission (for PSWG)

The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (for the session)

CEDAW/C/BGR/CO/4-7

A C E F R S


GUYANA

Combined seventh and eighth periodic report of States
parties

CEDAW/C/GUY/7-8

A C E F R S

Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children

Guyana LGBT submission (for the session)

International Disability Alliance submission (for the session)

International Disability Alliance submission (for PSWG)

The Equal Rights Trust (for the session)

 

CEDAW/C/GUY/CO//7-8

A C E F R S


INDONESIA

Combined sixth and seventh periodic report of States parties

CEDAW/C/IDN/6-7

A C E F R S

Amnesty International (for the PSWG)

Amnesty International (for the session)

Center for Reproductive Rights (for the session)

Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd (for the session)

Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children

Human Rights Watch (for the session)

International Disability Alliance submission (for the session)

International Disability Alliance submission (for PSWG)

Joint NGO submission (for the session)

Koalisi Perempuan Indonesia (for the session)

Komnas Perempuan Submission (for PSWG)

Lajnah Imaillah of Indonesia (for the session)

 

CEDAW/C/IDN/CO/6-7

A C E F R S


JAMAICA

Combined sixth and seventh periodic report of States parties

CEDAW/C/JAM/6-7

A C E F R S

Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children

International Disability Alliance submission (for the session)

International Disability Alliance submission (for PSWG)

The Equal Rights Trust (for the session)

 

CEDAW/C/JAM/CO/6-7

A C E F R S


MEXICO

Combined seventh and eighth periodic report of States parties

CEDAW/C/MEX/7-8

A C E F R S

Version as received from State party

AMDH, CUDH-UNAM &  Mexican Federation of University Women
E | S

Amnesty International (for the session)
E | S

CDD & CMDPDH submission (for the session)

CDHDF (for the session)

CDMCH & COLEM (for the session)

CEDEHM, JPNH & MUKIRA (for the session)
E | S

Centro Prodh OMCT (for the session)

CNDH (for the session)

EQUIS submission (for the session)

FIAN International (for the session)

Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children

Human Rights Watch (for the session)

Joint IDA, FPP & PI submission (for the session)
E | S

International Disability Alliance submission (for PSWG)

Joint NGOs submission on abortion laws (for the session)

Joint NGOs submission on the status of girls, adolescents and women's reproductive rights in Mexico (for the session)

Joint NGOs submission (for the session)
EFS

OCNF (for the session)
E | S

Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juarez
E | S

Sociedad Civil (for the session)
E | S

Tlachinollan submission (for the session)

WHRD (for the session)
E | S

 

CEDAW/C/MEX/CO/7-8

A C E F R S


NEW ZEALAND

Seventh periodic report of States parties

CEDAW/C/NZL/7

A C E F R S

Auckland Coalition for the Safety of Women and Children (for PSWG)

International Disability Alliance submission (for the session)

New Zealand Human Rights Commission (for the session)

Pacific Women's Watch (for PSWG)
Appendix
I & II

Pacific Women's Watch (for the session)

International Disability Alliance submission (for PSWG)

 

CEDAW/C/NZL/CO/7

A C E F R S


SAMOA

Combined fourth and fifth periodic report of States parties

CEDAW/C/WSM/4-5

A C E F R S

Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children

International Disability Alliance submission (for the session)

International Disability Alliance submission (for PSWG)

Joint NGOs Submission (for the session)

 

CEDAW/C/WSM/CO/4-5

A C E F R S