Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Andelen kvinnelige representanter firedobles i Mauritius

.

Andelen kvinnelige representanter i lokale myndigheter i Mauritius øker fra 6,4 prosent til 26,2 prosent etter lokalvalget 2. - 9. desember i år.

17.12.2012 Av: Ingvill Aalborg og Oda Gilleberg

Økningen følger en grunnlovsendring om kjønnskvotering, samt kommunevalgloven fra 2011 som, uten å reservere eller garantere seter for kvinner, pålegger politiske partier å ha minimum en tredjedel av hvert kjønn på listene. Ordningen åpner for at velgerne kan la være å stemme på kvinner uavhengig av hvor mange som stiller til valg.


Colleen Lowe Morna, leder i den sørafrikanske menneskerettighetsorganisasjonen Gender Links, sier i en pressemelding at valgresultatene i desember viser at velgerne vil ha kvinnelige kandidater, og at resultatet viser til høy grad av mobilisering, bevisstgjøring og politisk engasjement blant velgerne.


Gender Links oppfordrer Mauritius’ statsminister til å innføre kvotering i forbindelse med de annonserte valgreformene i forkant av parlamentsvalget i 2015, og til å signere SADC-protokollen om kjønn og utvikling (The SADC Protocol on Gender and Development). Mauritius og Botswana er de eneste landene i regionen som ikke har skrevet under på protokollen.


Økningen i kvinneandelen gjør at Mauritius rykker opp fra nest siste til sjette plass på lista over land i SADC-regionen som har høyest kvinneandel.  Lesotho topper lista med 49 prosent, etterfulgt av Namibia (42%), Sør-Afrika(38%), Mosambik (36%) og Tanzania (34%).