Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Statsbudsjett 2013

Gro Lindstad, Daglig leder i FOKUS

Kvinner og likestilling: den hule pilaren i utviklingsbudsjettet

08.10.2012

FOKUS applauderer regjeringen for å løfte kvinner og likestilling frem som et hovedsatsingsområde i statsbudsjettet for 2013. UN Women får økt støtte, satsingen på jenter og utdanning løftes og Norge fortsetter å være en tydelig stemme og satser økonomisk på seksuelle og reproduktive rettigheter. I tillegg har regjeringen fjernet delen av kvinnebevilgningen som var øremerket klima og miljø. Dermed frigjøres 100 millioner til kvinneretta tiltak, samtidig som satsingen på kvinner og klima flyttes dit det hører hjemme, til kapitelet om miljø og bærekraftig utvikling. Det blir viktig at regjeringen sørger for at midler til kvinner og likestilling i 2013 faktisk gjennomsyrer de store satsingsområdene som klima, miljø og næringsutvikling.

Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS, sier at, "Det bevilges fremdeles knappe midler til kvinner og likestilling på klima, miljø og næringsliv, og det stilles ikke klare krav til de som mottar midler på disse områdene. Her må vi se endring i 2013, ellers vil pilaren fremdeles fremstå som hul."

I perioden 2010-2012 var satsingen marginal på kvinner og likestilling innenfor næringsvirksomhet, økonomisk utvikling og miljø og bærekraftig utvikling. Utdanning for jenter har vært en fanesak for Norge i mange år, men det er lite vits med utdanning hvis en ikke kan få jobb etterpå, og Verdensbanken  rapporterer at utviklingen på jobbmarkedet henger etter. En helhetlig norsk utviklingspolitikk innebærer, og til dels forutsetter, at Norfund ansvarliggjøres på dette området, særlig med tanke på at investeringsfondet får økt sin støtte med 150 millioner kroner i 2013.

Norfund er statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, og skal etablere og utvikle lønnsomme og bærekraftige bedrifter i fattige land. Hensikten er å bidra til økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon. FOKUS forventer at det i 2013 stilles krav til økt satsing og faktisk implementering av kvinneretta tiltak på disse områdene.

"Ingen av prosjektene som fikk bevilgninger over Norfund i 2011 har rapporteringer som synliggjør at kvinner og likestilling er tatt hensyn til. Det viser at politikerne predikerer én ting hjemme og en annen ting ute,” sier Gro Lindstad.

FOKUS utfordrer Stortinget ved behandling av budsjett for 2013 til å sørge for at slike krav blir stilt og tydeliggjort i utenrikskomiteens innstilling og Stortingets endelige behandling.