Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Vil satse på jenter og utdanning også uten utviklingsminister

Foto: Wikimedia Commons

En ny regjering er på plass, denne gang uten en egen minister for utvikling. -Ikke nødvendigvis et klokt valg, sier Gro Lindstad, leder i FOKUS.

18.10.2013 Av: Oda Gilleberg

Den nye regjeringen har sagt den vil videreføre et utviklingsbudsjett på 1 prosent av BNI i 2014, men fjerner altså ministerposten for bistand og utvikling.

Børge Brende vil få hendene fulle i sin nye jobb som utenriksminister. Han skal også fylle tomrommet etter avtroppende utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås. Blant andre KrF frykter at utviklingspolitikken i praksis vil bli overlatt til statssekretærene.

– I hvert fall sender det et tydelig signal ut til resten av verden om en nedprioritering og brudd på en 30-årig tradisjon i norsk politikk, sier Lindstad til Klassekampen.

Les: Slår ring om utvikling (Klassekampen 17.10.13)

Vil satse på kvinner

Brende vil blant annet stå ansvarlig for å følge opp regjeringens løfte om å prioritere kvinner i utviklingspolitikken. Særlig Høyre har løftet utdanning for jenter og kvinner som en av sine hjertesaker.

Som kompetansesenter for kvinner og utvikling, deler FOKUS Høyres entusiasme for jenters utdanning. Utdanning er nødvendig for å løfte kvinner ut av fattigdom, og det kan også bidra til økt likestilling på andre områder i samfunnet. Men like viktig er satsingen på kvinners rettigheter i samfunnet etter endt utdanning. Tross i utdanning er kvinner forhindret fra å ta del i arbeidslivet på grunn av tradisjonelle og patriarkalske systemer og holdninger i flere land.

Utdanning for jenter og kvinner er ikke et isolert prosjekt. Jenters tilgang til utdanning henger blant annet sammen med sikkerhetssituasjonen i land, familieøkonomi og holdninger til jenter generelt. Utdanning vil heller ikke løse noen problemer hvis ikke tiltak settes inn for at jenter faktisk skal kunne fullføre påbegynt utdannelse og ta i bruk den i bruk i arbeidslivet etter endt utdanning. Sistnevnte innebærer også fokus på kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter, samt utdanningens innehold. Kvinners rettigheter og selvbestemmelse kan styrkes ved innføring av seksualundervisning og undervisning om menneskerettigheter. 

En av de store utfordringene for denne regjeringen er å jobbe i FN for å få et sterkt og integrert fokus på kvinner og likestilling i de målene som skal etterfølge FNs Tusenårsmål. Slik det ser ut i dag er resultatoppnåelse i forhold til kvinner og likestilling der FN særlig kommer til kort når Tusenårsmålene skal oppsummeres i 2015. Selv om ett av Tusenårsmålene har vært å skulle halvere ekstrem fattigdom, har man endt opp i en situasjon hvor 70 prosent av verdens aller fattigste nå er kvinner.

Utenriksminister Brende sa etter tiltredelse i Urix på NRK at han og regjeringen vil bidra til Verdensbankens mål om å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030. – Hvis vi skal oppnå det målet må det en helt annet type satsning til på kvinner, likestilling og utvikling, sier Lindstad.

– Høyres kvinnenettverk er medlem av FOKUS, og vi stiller vår kompetanse på dette området til disposisjon for den nye regjeringen, sier Lindstad.

Les også: På vei mot blåblå samstemt politikk for utvikling? (RORG 16.10.13)Situasjonen for kvinnelige ministere på verdensbasis

 

Mens det i den nye norske regjeringen er 50 prosent kvinnelige ministere, er antallet kvinnelige ministere på verdensbasis 16, 7 prosent. Dette kommer fram i den nyeste FN rapporten på området, Measures taken and progress achieved in the promotion of women and political participation (A/68/184), som ble publisert i forbindelse med den pågående generalforsamlingen i FN.

Ved inngangen av 2012 var det bare 27 land som hadde mer enn 30 prosent kvinnelige ministere, og hele 144 land hadde mindre enn 25 prosent kvinner i regjeringen.

Figuren under viser fordelingen av kvinnelige ministere fordelt på regioner. Siden de fleste ministerposter er politisk utnevnt, skyldes kvinners lave representasjon innenfor dette områder i stor grad på mangel av politisk vilje.