Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

Næringslivet som utviklingsaktør - på lag med kvinner?

Photo: Heather Stilwell

Høyre og FrPs regjeringsplattform fremmer næringsutvikling, investeringer og økt handel som politiske virkemidler for økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon. Også mange andre land som bidrar med midler til utvikling fører lignende politikk. Næringslivet som utviklingsaktør har kommet for å bli.

09.07.2014 Av: Gro Lindstad

Privat sektor står for ni av ti jobber i utviklingsland, og spiller slik sett en stor rolle i arbeidet mot fattigdomsreduksjon. Men næringslivet etablerer seg ikke i utviklingsland primært for å drive utvikling. Primært skal de tjene penger.. Det hviler derfor et stort ansvar både på næringslivet selv, og på politikere, for å sikre at jaget etter profitt ikke går på bekostning av miljø og mennesker.

Kvinner i utviklingsland jobber svært ofte i uformell sektor uten rettigheter, svært dårlige lønnsvilkår, ingen pensjonsrettigheter og lange arbeidsdager. I løpet av året har det igjen blitt satt søkelys på store internasjonale kleskjeder som får plagg vi kjøper produsert ved fabrikker i land som Bangladesh, Kambodsja, Vietnam, Thailand India og Kina. Prisene vi betaler for klesplaggene viser at de som har produsert dem ikke har noen lønn å leve av.

I andre land fordrives familier fra eiendommene sine, fordi internasjonale selskap får aksept fra myndighetene til å drive gruvevirksomhet og utvinning av naturressurser.  Eiendomslovgivningen endres kjapt for å tilpasses selskapene. Kvinner er ofte aktive deltagere i fredfylte demonstrasjoner og aksjoner for å forsøke å stoppe denne type overtagelser og stjeling av eiendom. Et eksempel er Guatemala, hvor det kanadiske selskapet Goldcorp driver gruvevirksomhet på eiendom som rettmessig tilhører Guatemalas urbefolkning. Senest i april i år ble en 16 år gammel jente drept og faren alvorlig skadet, da de deltok i en fredelig protest mot gruvevirksomheten. Tidligere i vår blokkerte kvinner inngangen til en gruve i La Puya i Guatemala. Private vaktselskap og politi har gjentatte ganger gått til fysisk angrep på demonstrantene. Det norske Oljefondet - Statens Pensjonsfond Utland – eier aksjer i Goldcorp.

Etter en 5 år lang rettssak ble den nigerianske grenen av oljesekskapet Shell dømt for å ha forurenset jordbruksområder på den sørlige kysten av Nigeria. Dommen falt i en nederlandsk domsstol og markerte seier etter 40 år med miljøbekymringer. Niger Delta Women´s Movement har vært svært aktive i denne saken. I følge dem har kvinners levealder i det aktuelle området sunket som følge av forurensningene.

Disse sakene er noen av veldig mange eksempler som finnes, men som ikke får nok oppmerksomhet og oppfølging.

Sundvolden plattformen sier at «målet for utviklingspolitikken er å bidra til økt demokratisering, realisering av menneskerettighetene og til at mennesker kan arbeide seg varig ut av fattigdom.» Hvis regjeringen både skal legge til rette for næringsutvikling og investeringer, og realisere menneskerettigheter, er det behov for diskusjon og vilje til åpenhet. I tillegg bør Erna Solberg slutte å forenkle utfordringene ved næringslivets inntreden i utviklingsland. I et møte med norske utviklingsorganisasjoner tidligere i år sa statsminister at Norges utviklingshjelp til Angola bare er en brøkdel sammenlignet med hva Statoil betaler i skatt til landet som følge av sin oljevirksomhet. Denne forenklingen blir paradoksal hvis vi samtidig ser på hvor mye korrupsjon land som Angola har, og hvor lite av skatteinntektene som når ut til landets innbyggere.

Hvis regjeringen skal fortsette å løfte kvinners rettigheter og likestilling må det skje i dialog med næringslivet. For eksempel må det stilles krav i tildelingsbrevet til Norfund, og det må vises vilje til å bruke utviklingsmidler i mye større grad enn i dag på kvinner og næringsutvikling, og kvinners økonomiske og sosiale rettigheter. Hvis næringslivet skal være en god aktør på lag med kvinner må regjeringen gå foran som et godt eksempel med mindre snakk og mer handling enn vi er vitne til i dag.

 

Artikkelen er hentet fra Kvinner Sammen nr. 2/2014.