Gå direkte til navigasjon Gå direkte til innhold Gå direkte til login box

4 nye år med Obama er bra for verdens kvinner

Foto: Barack Obama's photostream Flickr

Ved valget i USA tirsdag stemte 55 prosent av de kvinnelige velgerne på Obama. Med det ga de et klart signal til Mitt Romney og republikanerne om at kvinner og likestilling generelt, og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter spesielt, er et viktig tema i valgkampen og viktig når kvinner skal velge president.

07.11.2012 Av: Gro Lindstad

I løpet av de første fire årene med Obama som president har vi sett klare endringer i amerikansk politikk når det gjelder kvinner og likestilling, og dette har hatt globale konsekvenser. I løpet av sin første uke som president fjernet Obama den såkalte «Global Gag Rule», som President Bush hadde signert som Executive Order den første dagen etter at han ble president i 2000.

Global Gag Rule innebar at alle sivilt samfunns organisasjoner som mottok støtte fra amerikanske myndigheter fikk et forbud mot å snakke positivt om abort eller tilby mulighet til abort som del av sine tilbud koblet til familieplanlegging og informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Brudd på dette førte til at all støtte ble trukket tilbake. Det rammet en rekke organisasjoner globalt selv om enkelte andre land forsøkte å motvirke amerikansk politikk ved å øke sin støtte til denne type organisasjoner og arbeid.

Med Obama som president har USA styrket sine bevilgninger internasjonalt til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter og gir nå 648 millioner USD (tilsvarer 3,8 milliarder NOK). Det gjør USA i dag til den største bidragsyter på dette området.

I juni var jeg til stede på styremøte til UN Women i New York. USA sitter også som styremedlem, og i sitt innlegg tok de opp behovet for å øke arbeidet for å stoppe all vold mot kvinner. Representanten fra USA satte spesielt fokus på såkalt «korrigerende» voldtekt i Sør-Afrika (voldtekt av lesbiske i forsøk på å gjøre dem heterofile). Dette er tematikk som aldri ville blitt løftet med en republikansk president.

Jeg snakket etterpå med representanten for amerikanske myndigheter på styremøtet og kommenterte at lesbiskes situasjon var blitt tatt opp. Laurie fra den amerikanske delegasjonen, som holdt innlegget, sa at det klart hadde å gjøre med instruks fra Obamas administrasjon og tydelighet fra utenriksminister Hillary Clinton. De hadde sagt at mangfold skulle løftes og at USA også skal være tydelig på seksuelle og reproduktive rettigheter.

I forbindelse med Rio+20-toppmøtet i juni 2012 tok Hillary Clinton skjeen i egen hånd, og påpekte at man i sluttdokumentet fra Rio kom til kort på kvinner og likestilling. Clintons innlegg er nok et bevis på Obama-administrasjonens vilje til å bekjempe konservative holdninger til kvinner og likestilling. Laurie kommenterte også, da jeg snakket med henne i New York, at da Bush var president var del av instruksen til FN-delegasjonen å jobbe tett med Holy See (Vatikanet), som har observatørstatus i FN og stor makt blant en del land. Holdningen til kvinner og likestilling globalt var ikke tydelig og ble ikke løftet.

Romney har, for å tekkes den konservative delen av det republikanske partiet og Tea Party bevegelsen, snudd på tidligere standpunkt i forhold til kvinner og likestilling. Han har støttet et lovforslag som ville forby alle aborter, til og med der hvor graviditet er resultat av voldtekt eller incest. Det betyr at han overser høyesterettsdommen Roe v.Wade, som sikret amerikanske kvinner rett til abort. Han har sagt at han vil kutte all støtte til organisasjonen Planned Parenthood og kutte støtte til tiltak for familieplanlegging generelt.

Med måten amerikansk helsesystem og forsikringsordninger er bygget opp har arbeidstakere helseforsikringsordninger gjennom arbeidsgiver. Som del av Obamas helsereformer har kvinner i dag rett til å få dekket kostnad til prevensjon med opp til 18 000 USD i løpet av livet. Romney vil tillate arbeidsgivere å nekte ansatte dekning av slike kostnader basert på deres egen tro eller overbevisning.

Obama godkjente Lilly Ledbetter Fair Pay Act, en lov som hjelper kvinner som har behov for juridisk verktøy for å sloss mot ulik lønn for likt arbeid. Han har også gitt støtte til lovforslaget Paycheck Fairness Act (forslaget falt i Kongressen i juni på grunn av manglende støtte fra republikanere). Mitt Romney har i hele valgkampen nektet å si hvorvidt han støtter disse lovene og kvinner rett til likelønn.

Med Obama som amerikansk president i 4 nye år settes også en standard for hvordan amerikansk politikk globalt i forhold til kvinner og likestilling skal videreutvikling og støttes, og verdens kvinner har fått en videreføring av en politikk som ikke vil spille på lag med kristenkonservative krefter, Holy See eller medlemsland i FN som ønsker å fortsette å føre en kvinne- og likestillingspolitikk forankret i fortiden. FORWARD not BACKWARD.